...

Facultatea de ┼×tiin┼úe Economice Cluj

Universitatea Cre┼čtin─â "Dimitrie Cantemir" Bucure┼čti

Acreditat─â prin Legea 238 din 23.04.2002 ┼či evaluat─â institu┼úional cu GRAD DE ├ÄNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATE ┼×I INFORMATIC─é DE GESTIUNE

Misiunea programului de licen┼ú─â const─â ├«n instruirea studen┼úilor ├«n domeniul contabilit─â┼úii ┼či al informaticii de gestiune, ┼či dezvoltarea cercet─ârii ┼čtiin┼úifice economice, centrat─â pe aceste domenii urm─ârind preg─âtirea de speciali┼čti bine cota┼úi din punct de vedere profesional ├«n direc┼úiile activit─â┼úilor financiar-contabile, precum ┼či adaptarea periodic─â a nomenclatorului de discipline din cadrul specializ─ârii, astfel ├«nc├ót s─â se r─âspund─â permanent cerin┼úelor de cunoa┼čtere, preg─âtire ┼či profesionalizare la nivelul economiei performante, evolutive ├«n raport cu progresele societ─â┼úii. Obiectivele programului de licen┼ú─â ÔÇ×Contabilitate ┼či informatic─â de gestiuneÔÇŁ:

 • transmiterea c─âtre studen┼úi a cuno┼čtin┼úelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundamentarea ┼či completarea cuno┼čtin┼úelor economice de specialitate, necesare ob┼úinerii unui grad ridicat de calificare;
 • formarea de deprinderi ┼či abilit─â┼úi, care s─â permit─â absolven┼úilor aplicarea cuno┼čtin┼úelor ┼či realizarea de activit─â┼úi profesionale ├«n domeniul contabilit─â┼úii ┼či al informaticii de gestiune;
 • formarea la nivel individual, de competen┼úe generale (de cunoa┼čtere, func┼úional-ac┼úionale) ┼či de specialitate conform programului de licen┼ú─â, dob├óndirea cuno┼čtin┼úelor de specialitate ├«ntr-un sistem opera┼úional care s─â asigure absolven┼úilor competen┼úa profesional─â necesar─â.

Competenţe

Absolven┼úii acestei specializ─âri, ├«n urma preg─âtirii pe parcursul a trei ani de studiu, ├«┼či dezvolt─â competen┼úe necesare pentru a-┼či putea desf─â┼čura activitatea ├«n cadrul organiza┼úiilor economice, a institu┼úiilor publice etc.

1. Competenţe generale:

 • ├Änsu┼čirea socialmente necesar─â ┼či util─â a conceptelor, teoriilor, principiilor ┼či a procedeelor fundamentale de investigare ┼či prospectare caracteristice economiei de pia┼ú─â;
 • Posedarea priceperii de a interpreta corect ┼či de a explica ideile, raporturile, fenomenele, procesele, st─ârile ┼či tendin┼úele ce caracterizeaz─â via┼úa economic─â la micro, mezo, macro ┼či mondoscar─â;
 • Deprinderea de a analiza ├«n spirit critic-constructiv idei, paradigme, st─âri, situa┼úii, probleme economice ┼či de a formula idei ┼či solu┼úii cu valoare aplicativ─â;
 • Comunicarea corect─â, verbal─â ┼či scris─â, ├«n domeniul profesiunii ├«n cel pu┼úin o limb─â str─âin─â de circula┼úie interna┼úional─â;
 • Deprinderea ┼či dorin┼úa de a lucra at├ót independent, de sine st─ât─âtor, c├ót ┼či ├«n echip─â, pentru studierea diferitelor fenomene, procese ┼či st─âri economice ca ┼či pentru g─âsirea unor solu┼úii adecvate pentru problemele ce suscit─â aten┼úie;
 • Dispozi┼úia asociat─â cu priceperea de a privi ┼či aborda complex ┼či multilateral procesele vie┼úii economico-sociale, de a trece dincolo de aparen┼úe ┼či a p─âtrunde tot mai ad├ónc ├«n esen┼úa ┼či con┼úinutul lor;
 • Priceperea de a accede la informa┼úii, de a folosi tehnologiile ┼či instrumentele moderne pentru diagnosticarea corect─â a st─ârii economiei la diferite nivele ┼či pentru solu┼úionarea c├ót mai corect─â a problemelor ce apar.

2. Competenţe de specialitate:

a. Cognitive

 • ├Änsu┼čirea, ├«n┼úelegerea, interpretarea, explicarea ┼či folosirea corect─â a no┼úiunilor, ideilor ┼či doctrinelor ├«n limbajul specific, propriu domeniului contabil;
 • Acumularea cuno┼čtin┼úelor cognitive ┼či func┼úional ac┼úionale pentru onorarea cu responsabilitate a ├«ndatoririlor specifice ocupa┼úiilor prev─âzute ├«n Clasificarea Ocupa┼úiilor din Rom├ónia.

b. Tehnice/profesionale

 • Identificarea ╚Öi ├«nregistrarea opera┼úiunilor economice ├«n contabilitatea organiza┼úiei;
 • Utilizarea resurselor informatice ├«n domeniul financiar-contabil;
 • Prelucrarea informa┼úiilor ├«n vederea ├«ntocmirii de rapoarte financiar-contabile ╚Öi/sau fiscale;
 • Determinarea ╚Öi interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • Derularea opera┼úiunilor specifice controlului financiar-contabil.

c. Atitudinal-valorice

 • Aplicarea principiilor, normelor ┼či valorilor eticii profesionale ├«n cadrul propriei strategii de munc─â riguroas─â, eficient─â ┼či responsabil─â;
 • Identificarea rolurilor ┼či responsabilit─â┼úilor ├«ntr-o echip─â plurispecializat─â ┼či aplicarea de tehnici de rela┼úionare ┼či munc─â eficient─â ├«n cadrul echipei;

Identificarea oportunit─â┼úilor de formare continu─â ┼či valorificarea eficient─â a resurselor ┼či tehnicilor de ├«nv─â┼úare pentru propria dezvoltare.

Plan de învăţământ pentru I.F.

Func┼úii dup─â absolvire: Absolven┼úii programului de licen┼ú─â ÔÇ×Contabilitate ┼či informatic─â de gestiuneÔÇŁ au posibilitatea de a desf─â┼čura activit─â┼úi conforme cu specializarea absolvit─â, at├ót ├«n institu┼úii publice sau private, c├ót ┼či ├«n cadrul oric─ârui tip de organiza┼úie economic─â, centre de afaceri etc. Posibilit─â┼úile de angajare sunt multiple, posturile vizate fiind cele cu responsabilit─â┼úi de planificare ┼či coordonare a activit─â┼úilor din cadrul departamentelor financiar-contabile.

Ocupa┼úii posibile: Referent de specialitate financiar contabilitate; Administrator credite; Ofi┼úer bancar de credite; Auditor intern; Auditor intern ├«n sectorul public; Revizor contabil; Analist pre┼ú/costuri; Controlor de gestiune; Cenzor; Comisar garda financiar─â; Consilier financiar-bancar; Expert contabil ÔÇôverificator; Consultant bugetar ; Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist in gestiunea economica ;Administrator baze de date ; Consultant in informatica ; Analist programator ;Lichidator .

www.cantemircluj.ro ┬ę 2021