FSE-UCDC
?

SUSPENDAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE IN PERIOADA
16 martie - 15 aprilie 2020

Avand in vedere Decretul privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, nr. 195/16.03.2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212/16.03.2020, Anexa 1, Capitolul VII, art. 49, „pe durata starii de urgenta, cursurile din toate unitatile si institutiile de invatamant se suspenda”.

Cadrele didactice vor posta cursurile, respectiv materialele pentru activitatile aplicative corespunzatoare seminariilor (studii de caz, aplicatii, teste), in conturile studentilor/masteranzilor. Activitatile didactice corespunzatoare disciplinelor pentru care nu se poate asigura distribuirea materialelor prin conturile studentilor, vor fi recuperate, conform unui grafic stabilit de fiecare facultate.

Activitatile de cercetare se suspenda.

Accesul in incinta UCDC Bucuresti si in sediile UCDC din tara va fi permis doar angajatilor Universitatii.

Studentii si masteranzii vor interactiona cu secretariatele facultatilor sau cu serviciile administrative la numerele de telefon sau prin adresele de e-mail cunoscute.

Perioada instituita prin Decretul nr. 195/16.03.2020 poate fi prelungita.

Va reamintim ca, in perioada 16-22 aprilie 2020, conform structurii anului universitar 2019-2020, este programata vacanta de Paste.

Sesiunea de restante va fi reprogramata pentru o perioada care va fi anuntata ulterior.

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 28 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile contabilitate, audit financiar, informatică de gestiune și administrarea afacerilor, specialişti capabili să dezvolte afaceri proprii sau să lucreze în companii naţionale şi internaţionale. În acest scop organizăm un program de studii de licenţă care se continuă cu un program de studii de masterat, precum și cu studii postuniversitare.

Valorile invatamantului privat

Plata taxelor

Plata taxelor de scoala (inclusiv taxa de confirmare) se poate face la casieria facultatii (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18 BTRL 0130 1202 9647 43XX deschis la Banca Transilvania. Taxele pentru anul univ. 2019-2020 pot fi consultate aici.

e-FSE


www.cantemircluj.ro © 2019