Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 27 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România.

Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile contabilitate, audit financiar, informatică de gestiune și administrarea afacerilor, specialişti capabili să dezvolte afaceri proprii sau să lucreze în companii naţionale şi internaţionale. În acest scop organizăm un program de studii de licenţă care se continuă cu un program de studii de masterat, precum și cu studii postuniversitare.

Anunt important

Se reamintește studenților că termenul pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare este 28 februarie 2019.
Depășirea termenului de 28 februarie 2019 atrage aplicarea unor penalități în cuantum de 10% începând cu 01 martie 2019 și 20% începând cu 01 aprilie 2019.

Studii postuniversitare

Facultatea noastra organizează inscrieri la următoarele programe de studii postuniversitare:

 

Cursurile se transmit on-line.

Untitled Document