Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
...

33 DE ANI DE TRADIȚIE

30.05.2024 A fost publicata programarea examenelor pentru C.I.G. - anul III. Aceasta poate fi consultata aici.
23.05.2024 A fost publicata programarea examenelor pentru C.A.A. - anul I - semestrul I. Aceasta poate fi consultata aici.
22.05.2024 A fost publicata programarea examenelor pentru C.I.G. - anul I - semestrul I. Aceasta poate fi consultata aici.
14.05.2024 A fost publicata programarea verificarilor si examenelor pentru semestrul I. Aceasta poate fi consultata aici.
23.04.2024 Plata taxelor de admitere și scolarizare se va face in contul RO18 BTRL 0130 1202 9647 43XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, cod fiscal 8191348 sau la casierie conform programului afisat.

Oferta educațională

Programele de studiu de licență și masterat sunt acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și asigură desfășurarea unui proces educațional de înaltă calitate.


...

Grad de încredere ridicat

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", instituție privată acreditată prin Legea nr. 238/2002, este evaluată instituțional de ARACIS cu "grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ acordat unei universități în România (2010-2027).


Oportunități de carieră

  • referent de specialitate financiar-contabilitate
  • expert contabil
  • auditor financiar
  • auditor intern
  • analist/proiectant/utilizator de sisteme informatice de gestiune și IT
  • project manager pentru sisteme informatice de baze de date
...

...

Condiții moderne de studiu

Studenții și masteranzii benficiază de condiții de studiu moderne care includ facilități de ultimă generație : amfiteatre moderne, săli pentru seminarii și laboratoare multimedia, precum și o bibliotecă dotată cu o multitudine de resurse digitale. Toate acestea sunt integrate cu experiența profesională și pedagogică a cadrelor didactice pentru a asigura excelența academică și dezvoltarea profesională și personală a studenților și masteranzilor.

...
Contact
  •   Cluj-Napoca, str. Teodor Mihalii, nr.56
  •   0745-583523
  •   secretariat@cantemircluj.ro
  •   casierie@cantemircluj.ro