...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
Facultatea de Ştiinţe Economice
Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 31 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile contabilitate, audit financiar, informatică de gestiune și administrarea afacerilor, specialişti capabili să dezvolte afaceri proprii sau să lucreze în companii naţionale şi internaţionale. În acest scop organizăm un program de studii de licenţă care se continuă cu un program de studii de masterat, precum și cu studii postuniversitare.
Plata taxelor
  Plata taxelor de admitere și scolarizare se va face in contul RO18 BTRL 0130 1202 9647 43XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, cod fiscal 8191348 sau la casierie conform programului afisat.
Valorile invatamantului privat
Dezvoltarea capacității și personalității studentului
Responsabilizarea și încurajarea comportamentului pozitiv
Curriculum ce asigură o pregatire academică solidă bazată pe teoria aplicată
Condiții de studiu moderne sub îndrumarea unui corp profesoral de înaltă competență academică
Serii și grupe mici de studenți care asigură consolidarea cunostintelor teoretice și practice
Asigurarea accesului la calificările:expert contabil, auditor financiar,analist-proiectant SIG/IT
www.cantemircluj.ro © 2021