?

ANUNŢ PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE

Activităţile didactice cu prezenţă în campus se suspendă pana la finele anului universitar

În această perioadă vor continua activităţile didactice on-line şi materialele didactice se vor putea consulta pe site accesând opţiunea suport cursuri şi seminarii.

Activitatile de cercetare se suspenda.

Accesul în incinta facultăţii va fi permis doar angajaţilor.

Studenţii şi masteranzii vor interacţiona cu secretariatul facultăţii sau cu serviciile administrative la numerele de telefon sau prin adresele de e-mail afişate pe site.

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 28 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile contabilitate, audit financiar, informatică de gestiune și administrarea afacerilor, specialişti capabili să dezvolte afaceri proprii sau să lucreze în companii naţionale şi internaţionale. În acest scop organizăm un program de studii de licenţă care se continuă cu un program de studii de masterat, precum și cu studii postuniversitare.

Valorile invatamantului privat

Admitere 2020
In perioada 01.08.2020-25.09.2020 continuă inscrierile la programele de studii de licenţă şi masterat.
IN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI LA LICENTA
Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi la programele de studii de licenţă, vor achita taxa de scolarizare integral 2.600 lei (cu o reducere de 250 lei) sau parţial (minimum 1/2 din taxa anuală de şcolarizare – 1.300 lei) până la data de 17.08.2020 !!!
Plata taxei se face prin bancă în contul RO18BTRL01301202964743XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, CF 8191348.
IN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI LA MASTER
Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi la programele de studii de masterat, vor achita taxa de şcolarizare integral 3.000 lei (cu o reducere de 10% pentru absolvenţii UCDC – 2.700 lei) sau parţial (minimum 1/2 din taxa anuală de şcolarizare 1.500 lei sau 1.350 lei pentru absolvenţii UCDC) până la data de 17.08.2020 !!!
Plata taxei se face prin bancă în contul RO18BTRL01301202964743XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, CF 8191348.
Conturi studenti - afisare note

Notele d-voastra sunt disponibile, intr-un format temporar pe baza specializarii, formei de invatamant si matricolei, in Conturi studenti "Conturi studenti"

Plata taxelor

Avand in vedere contextul actual va rugam sa efectuati platile de examene si taxe restante in contul RO18 BTRL 0130 1202 9647 43XX deschis la Banca Transilvania.
Taxele pentru anul univ. 2019-2020 pot fi consultate aici.www.cantemircluj.ro © 2019