Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Oferta educationala 2024-2025

Eşti absolvent de liceu şi iţi doreşti o carieră de succes în contabilitate digitală şi informatică de gestiune?
Eşti absolvent de studii superioare dar îţi doreşti să te perfecţionezi?
Ai un loc de muncă dar visezi la propria afacere?
Îţi doreşti o carieră de analist programator în domeniul economic?
Înscrie-te la programul de studii:

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere

- detalii program -
Programul de studii oferă o pregătire temeinică utilizând cele mai performante soluţii didactico-pedagogice şi multimedia pentru a dobândi competenţe în contabilitate digitală, utilizarea sistemelor ERP, precum şi în domeniul analizei, proiectării, implementării şi întreţinerii sistemelor informatice de gestiune.
Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi cu firme de informatică specializate în informatică de gestiune sau în asigurarea implementării şi mentenanţei sistemelor informatice de gestiune.
Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

Metode de inscriere

 • Inscriere on-line
 • Accesati

  Admitere on-line

  si completati informatiile cerute in formularul on-line.
 • Inscriere la sediul facultatii - dosarul de înscriere la admitere va cuprinde:
  • Cerere de înscriere tip - de la secretariatul facultatii
  • Diploma de bacalaureat (original si copie) sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat (original)
  • Carte de identitate (original si copie)
  • Certificat de naştere (original si copie)
  • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
  • Chitanţă (extras) care să ateste plata taxei de înscriere
  • 4 fotografii 3/4 cm
 • Trimitere dosar pe e-mail
 • Mail-ul trebuie sa contina urmatoarele urmatoarele informatii:
  • Subject: Inscriere admitere licenta 2024
  • Mail-ul va fi trimis pe adresa admitere2024@cantemircluj.ro si va avea la continut:
   • Numele d-voastra
   • E-mail de contact
   • Telefon de contact
  Mail-ului trebuie sa atasati urmatoarele documente (scanate sau foto, lizibile, jpg, png sau pdf), dimensiune maxima 5 MB :
  • Diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat, fata si verso
  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naştere
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
  • Chitanţa (extras bancar) care să ateste plata taxei de înscriere
  • Mail-ul va fi trimis pe adresa admitere2024@cantemircluj.ro
  • Dupa trimiterea mail-ului, veti fi contactat, telefonic sau pe e-mail, pentru confirmarea inscrierii

Media examenului de admitere: admiterea pentru anul universitar se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

Facilitati:
 1. Se acordă o reducere de 100 euro la taxa de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia până la data stabilită pentru plata primei rate
 2. Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:
  • a. candidații care provin din aceeași familie (parinti, copii, frati, surori si soti), cu conditia ca ambii sa achite integral taxa anuala de scolarizare;
  • b. absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau ai altor institutii de invatamant superior de stat sau particulare;
  • c. studenții care urmează concomitent doua programe de studii de licenta in cadrul UCDC;
  • d. primii trei studenți din fiecare an de studiu de la învățământul cu frecvență, clasați în ordinea mediei generale a anului universitar precedent.
Reducerile de la punctele a,b,c si d se aplică în momentul depunerii cererii şi a documentaţiei cerute pentru fiecare caz în parte şi nu se acordă cumulativ.

Plata taxelor se poate face la casieria facultatii (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18BTRL013012029647 43XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, Cod fiscal 8191348.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2024@cantemircluj.ro, secretariat@cantemircluj.ro sau la telefon 0745-583523
Numar locuri pe forme de invatamant
Program de studiiForma de învățământNumar locuriDurata de şcolarizare
Contabilitate şi informatică de gestiuneÎnvățământ cu frecvență753 ani
Contabilitate şi informatică de gestiuneÎnvățământ la distanță753 ani

Calendarul admiterii la licență in anul universitar 2024-2025
Sesiunea IULIE 2024
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor28.03.2024 - 29.07.2024 (ora 12)
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși, in asteptare și respinși29.07.2024
Perioada de contestații29.07.2024 - 30.07.2024
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși, in asteptare și respinși30.07.2024
Achitarea taxei de școala(1)31.07.2024 - 16.08.2024
Afişarea rezultatelor etapei I (candidaţi admiși care au plătit taxa de școlarizare)19.08.2024

Calendarul admiterii la licență in anul universitar 2024-2025
Sesiunea SEPTEMBRIE 2024
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor30.07.2024 - 23.09.2024 (ora 12)
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși, in asteptare și respinși23.09.2024
Perioada de contestații23.09.2024 - 24.09.2024
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși, in asteptare și respinși24.09.2024
Achitarea taxei de școala(1)25.09.2024-04.10.2024
(1) - Taxa de scoala se poate achita:
 • integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro
 • parţial, minimum 550 euro

Taxa de admitere și școlarizare la nivel de licență in anul universitar 2024-2025
Taxă de admitere150 lei
Taxă de școlarizare1250 euro
...
Contact
 •   Cluj-Napoca, str. Teodor Mihalii, nr.56
 •   0745-583523
 •   secretariat@cantemircluj.ro
 •   casierie@cantemircluj.ro