Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Biroul consiliului facultatii

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - decan - radu.danciu@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - cancelar - cristina.florea@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - membru - cristina.fatu@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - membru - mugurel.pop@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - membru - radu.lenghel@cantemircluj.ro

Consiliului facultatii

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - președinte
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - membru
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD - membru
 • Conf.univ.dr. Rodica ȚÎRLEA - membru
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - membru
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - membru
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ - membru
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA - membru
 • Lect.univ.dr. Dragoș VANA - membru
 • Valentina BĂBȚAN - stud. an I C.A.A. - membru
 • Madalina-Adela DEAC — stud. an III, ZI, C.I.G. - membru
 • Andrada-Maria ALBU(VINERSARI) — stud. an III, C.I.G.-F.R. - membru
 • Patricia-Damaris FEJERVARI - stud. an I, Zi, C.I.G. - membru

Comisia pentru programele de studii de licență

 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ- președinte
 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD -membru
 • Conf.univ.dr. Gabriela Cristina FLOREA - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - membru
 • Conf.univ.dr. Rodica Mariana Tîrlea - membru
 • Conf.univ.dr. Mugurel Sorin Gabriel POP - membru
 • Patricia-Damaris FEJERVARI - stud. an I, Zi, C.I.G. - membru

Comisia pentru programul de studiu de masterat

 • Conf.univ.dr. Gabriela Cristina FLOREA- președinte
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL -membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ - membru
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU- membru
 • Valentina BĂBȚAN - stud. an I C.A.A. - membru

Comisia pentru cercetare științifică și pentru valorificarea rezultatelor cercetării

 • Conf.univ.dr. Rodica Mariana Tîrlea - președinte
 • Conf.univ.dr. Mugurel Sorin Gabriel POP - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU- membru
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL- membru
 • Lect.univ.dr. Dragoș VANA - membru
 • Andrada-Maria ALBU(VINERSARI) — stud. an III, C.I.G.-F.R. - membru

Comisia pentru informatizare și învățământ on-line

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU- președinte
 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - membru

Comisia pentru promovarea facultății

 • Conf.univ.dr. Rodica Mariana ȚÎRLEA - președinte
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - membru
 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD - membru
 • Madalina-Adela DEAC — stud. an III, ZI, C.I.G. - membru

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației

 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - președinte
 • Conf.univ.dr. Rodica-Mariana ȚÎRLEA - secretar
 • Madalina-Adela DEAC — stud. an III, ZI, C.I.G. - membru

Comisia pentru etică universitară

 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - președinte
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA - secretar
 • Valentina BĂBȚAN - stud. an I, Zi, C.A.A. - membru

Administrativ

 • Contabilitate - ec. Daniela MĂLUȚAN- economic@cantemircluj.ro
 • Administrator - tehn. Dorel BORODI
...
Contact
 •   Cluj-Napoca, str. Teodor Mihalii, nr.56
 •   0745-583523
 •   secretariat@cantemircluj.ro
 •   casierie@cantemircluj.ro