...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Biroul consiliului facultatii

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - decan - radu.danciu@cantemircluj.ro 0372-762977
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - cancelar - cristina.florea@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Marius DEAC - membru - marius.deac@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - membru - mugurel.pop@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - membru - radu.lenghel@cantemircluj.ro

Consiliului facultatii

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - președinte
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - membru
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD - membru
 • Conf.univ.dr. Rodica ȚÎRLEA - membru
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - membru
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - membru
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ - membru
 • Conf.univ.dr. Marius DEAC - membru
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA - membru
 • Lect.univ.dr. Dragoș VANA - membru
 • Maria Lorena Ioana ALEXA - stud. an III C.I.G. FR - membru
 • Cristina MOISA — stud. an II, ZI, C.A.A. - membru
 • Ioan CORNEA — stud. an I, zi, C.I.G. - membru
 • Valentina BĂBȚAN - stud. an II, Zi, C.I.G. - membru

Comisia pentru programele de studii de licență

 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ- președinte
 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD -membru
 • Conf.univ.dr. Gabriela Cristina FLOREA - membru
 • Conf.univ.dr. Marius DEAC- membru
 • Conf.univ.dr. Rodica Mariana Tîrlea - membru
 • Conf.univ.dr. Mugurel Sorin Gabriel POP - membru
 • Studenta an I ZI C.I.G.- Ioan CORNEA- membru

Comisia pentru programul de studiu de masterat

 • Conf.univ.dr. Gabriela Cristina FLOREA- președinte
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL -membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ - membru
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU- membru
 • Studenta an I ZI C.A.A - Cristina MOISA- membru

Comisia pentru cercetare științifică și pentru valorificarea rezultatelor cercetării

 • Conf.univ.dr. Marius DEAC - președinte
 • Conf.univ.dr. Mugurel Sorin Gabriel POP - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU- membru
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL- membru
 • Lect.univ.dr. Dragoș VANA - membru
 • Studenta an III FR C.I.G. - Maria-Lorena ALEXA-membru

Comisia pentru informatizare și învățământ on-line

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU- președinte
 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD - membru
 • Conf.univ.dr. Marius DEAC - membru

Comisia pentru promovarea facultății

 • Conf.univ.dr. Rodica Mariana ȚÎRLEA - președinte
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - membru
 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD - membru
 • Valentina BĂBȚAN - stud. an II, Zi, C.I.G. - membru

Comisia pentru studii postuniversitare

 • Conf.univ.dr. Miranda Petronella VLAD - președinte
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ - membru

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației

 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - președinte
 • Conf.univ.dr. Rodica-Mariana ȚÎRLEA - secretar
 • Studenta an II ZI C.A.A. - Cristina MOISA- membru

Comisia pentru etică universitară

 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - președinte
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA - secretar
 • Valentina BĂBȚAN - stud. an II, Zi, C.I.G. - membru

Secretariat

 • Secretar sef - Monica MIRCEA - secretar.sef@cantemircluj.ro

Administrativ

 • Contabilitate - ec. Daniela MĂLUȚAN- economic@cantemircluj.ro
 • Administrator - tehn. Dorel BORODI
www.cantemircluj.ro © 2021