Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Oferta educationala 2024-2025

Eşti absolvent de învățământ superior economic și iți dorești să devii EXPERT CONTABIL ?
Alege programul de studii::

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere

- detalii program -
Program de studii cu dublă acreditare ARACIS şi CECCAR ceea ce conferă absolvenţilor accesul fără examen la stagiul de experţi contabili.
Programul de studii de masterat este o continuare a studiilor de licenţă şi are rolul de a asigura formarea profesioniştilor contabili (experţi contabili, auditori financiari şi consultanţi fiscali) şi a conducătorilor de compartimente financiar- contabile.
Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi firme de audit membre ale Camerei auditorilor financiari din România.
Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

Metode de inscriere

 • Inscriere on-line
 • Accesati

  Admitere on-line

  si completati informatiile cerute in formularul on-line.
 • Inscriere la sediul facultatii - dosarul de înscriere la admitere va cuprinde:
  • Cerere de înscriere tip
  • Diploma de bacalaureat - copie
  • Diploma de licenţă (original si copie) sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă (original)
  • Suplimentul la diploma de licenţă - original şi copie xerox
  • Carte de identitate (original si copie)
  • Certificat de naştere (original si copie)
  • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația apt pentru studii universitare
  • Chitanţă (extras) care să ateste plata taxei de înscriere
  • 4 fotografii 3/4 cm
 • Trimitere dosar pe e-mail
 • Mail-ul trebuie sa contina urmatoarele urmatoarele informatii:
  • Subject: Inscriere admitere licenta 2024
  • Mail-ul va fi trimis pe adresa admitere2024@cantemircluj.ro si va avea la continut:
   • Numele d-voastra
   • E-mail de contact
   • Telefon de contact
  Mail-ului trebuie sa atasati urmatoarele documente (scanate sau foto, lizibile, jpg, png sau pdf), dimensiune maxima 5 MB :
  • Diploma de licenţă sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă
  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naştere
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
  • Chitanţa (extras bancar) care să ateste plata taxei de înscriere
  • Mail-ul va fi trimis pe adresa admitere2024@cantemircluj.ro
  • Dupa trimiterea mail-ului, veti fi contactat, telefonic sau pe e-mail, pentru confirmarea inscrierii

Media examenului de admitere: Admiterea se face pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă de la examenul de licență.

Facilitati:
 1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru absolventii licentiati ai facultatilor din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"

Plata taxelor se poate face la casieria facultatii (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18BTRL013012029647 43XX deschis la Banca Transilvania, beneficiar UCDC-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, Cod fiscal 8191348.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2024@cantemircluj.ro, secretariat@cantemircluj.ro sau la telefon 0745-583523
Numar locuri pe forme de invatamant
Program de studiicu frecvenţă (Zi)Durata de şcolarizare
Contabilitatea şi auditul afacerilor(1)502 ani
(1) - Programul este acreditat ARACIS si CECCAR
Calendarul admiterii la masterat in anul universitar 2024-2025
Sesiunea IULIE 2024
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor28.03.2024 - 29.07.2024 (ora 12)
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși, in asteptare și respinși29.07.2024
Perioada de contestații29.07.2024 - 30.07.2024
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși, in asteptare și respinși30.07.2024
Achitarea taxei de școala(2)31.07.2024 - 16.08.2024

Calendarul admiterii la licență in anul universitar 2024-2025
Sesiunea SEPTEMBRIE 2024
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor30.07.2024 - 23.09.2024 (ora 12)
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși, in asteptare și respinși23.09.2024
Perioada de contestații23.09.2024 - 24.09.2024
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși, in asteptare și respinși24.09.2024
Achitarea taxei de școala(1)25.09.2024-04.10.2024
(2) - Taxa de scoala se poate achita:
 • integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro
 • parţial, minimum 550 euro
Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.
Taxa de admitere și școlarizare la masterat in anul universitar 2024-2025
Taxă de admitere150 lei
Taxă de școlarizare1250 euro
...
Contact
 •   Cluj-Napoca, str. Teodor Mihalii, nr.56
 •   0745-583523
 •   secretariat@cantemircluj.ro
 •   casierie@cantemircluj.ro