...

Facultatea de ┼×tiin┼úe Economice Cluj

Universitatea Cre┼čtin─â "Dimitrie Cantemir" Bucure┼čti

Acreditat─â prin Legea 238 din 23.04.2002 ┼či evaluat─â institu┼úional cu GRAD DE ├ÄNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATEA ┼×I AUDITUL AFACERILOR

Ciclul de studii de masterat constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educa┼úie superioar─â, oferit de Facultatea de ╚śtiin╚Ťe Economice din Cluj-Napoca. Absolvirea sa conduce la ob┼úinerea diplomei de master ┼či asigur─â formarea pe specializ─âri, cursan┼úii dob├óndind cuno┼čtin┼úe avansate ┼či competen╚Ťe ├«n vederea ├«mbun─ât─â╚Ťirii performan╚Ťelor profesionale. La programul de masterat Contabilitatea ┼či auditul afacerilor se pot ├«nscrie absolven┼úii facult─â╚Ťilor cu profil economic, cu diplom─â de licen┼ú─â sau echivalent─â acesteia, indiferent de anul ├«n care candidatul a ob┼úinut diploma. Pe baza protocolului ├«ncheiat ├«ntre facultatea noastr─â ┼či Corpul Exper┼úilor Contabili ┼či Contabililor Autoriza┼úi din Rom├ónia, absolven┼úilor programului de studii de masterat Contabilitatea ╚Öi auditul afacerilor, ├«n baza diplomei de master ob┼úinute le este echivalat examenul de acces ├«n stagiu la profesia de expert contabil de c─âtre Corpul Exper┼úilor Contabili ┼či Contabililor Autoriza┼úi din Rom├ónia(link CECCAR)

Misiunea programului de masterat Contabilitatea ┼či auditul afacerilor const─â ├«n instruirea masteranzilor ├«n domeniul contabilit─â┼úii ┼či auditului financiar ┼či dezvoltarea cercet─ârii ┼čtiin┼úifice ├«n acest domeniu, precum si aprofundarea normelor contabile si de audit aplicabile in Romania in vederea aplicarii corecte a rationamentului profesional si a cresterii calitatii acestuia. Prin programul de masterat cursan┼úii au posibilitatea de a se perfec┼úiona ├«n specializ─ârile din domeniul men┼úionat anterior. ├Än condi┼úiile dezvolt─ârii sectorului privat ├«n ┼úara noastr─â, programul de masterat ├«┼či propune formarea ┼či dezvoltarea de abilit─â┼úi specifice masteranzilor ├«n utilizarea instrumentarului teoretic ┼či practic al contabilit─â┼úii corporative.

Obiectivele programului de masterat Contabilitatea ┼či auditul afacerilor:

 • transmiterea c─âtre masteranzi a cuno┼čtin┼úelor de specialitate, specifice contabilit─â┼úii ┼či auditului, fundamentarea ┼či completarea cuno┼čtin┼úelor dob├óndite anterior, necesare ob┼úinerii unui grad ridicat de calificare, astfel ├«nc├ót absolven┼úii programului s─â fie capabili s─â activeze ├«n func┼úii decizionale;
 • formarea de deprinderi ┼či abilit─â┼úi, care s─â permit─â absolven┼úilor aplicarea cuno┼čtin┼úelor ┼či realizarea de activit─â┼úi profesionale ├«n domeniul financiar-contabil ┼či a auditului financiar;
 • formarea la nivel individual, de competen┼úe generale (de cunoa┼čtere, func┼úional-ac┼úionale) ┼či de specialitate conform programului de masterat, dob├óndirea cuno┼čtin┼úelor de specialitate ├«ntr-un sistem opera┼úional care s─â asigure masteranzilor competen┼úa profesional─â necesar─â;
 • formarea masteranzilor pentru lucrul ├«n echip─â ┼či sistemul decizional.

Competenţe Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

Competenţe generale:

 • Capacitatea de a fundamenta ┼či elabora strategii, planuri ┼či programe specifice, proceduri de ├«ndeplinire, precum ┼či identificarea ┼či aplicarea m─âsurilor de corec┼úie ├«n scopul realiz─ârii ├«n cele mai bune condi┼úii a obiectivelor previzionate;
 • Capacitatea de sintez─â ┼či analiz─â economico-financiar─â a fenomenelor, tranzac┼úiilor ┼či proceselor economice;
 • Capacitatea de a conduce grupuri de lucru ┼či de a comunica ├«n contexte dintre cele mai diverse;
 • Capacitatea de a ac┼úiona independent ┼či creativ ├«n abordarea ┼či solu┼úionarea problemelor, de a evalua obiectiv ┼či constructiv st─âri critice ┼či de a comunica rezultate ├«n mod demonstrativ;
 • St─âp├ónirea limbajului de specialitate necesar comunic─ârii adecvate cu diversele structuri aferente zonei financiar-contabile a entit─â┼úii
 • Capacitatea de a utiliza concepte specifice reglement─ârilor contabile europene ┼či interna┼úionale;
 • Participarea ├«n echip─â la elaborarea ┼či executarea unor proiecte specifice sectorului financiar-contabil;
 • Capacitatea de a ├«n┼úelege ┼či aplica decizii specifice de managementului financiar-contabil.

Competenţe de specialitate:

 • St─âp├ónirea procedeelor, metodelor ┼či tehnicilor de lucru ├«n domeniul contabilit─â┼úii, auditului ┼či expertizei contabile;
 • Capacitatea de a organiza ┼či conduce contabilitatea ├«n entit─â┼úi economice, precum si de a acorda consultanta financiar-contabil─â ┼či fiscala;
 • Capacitatea de a organiza si cooordona controlului intern si auditului intern;
 • Capacitatea de a organiza misiuni de audit extern
 • Abilitatea de elaborare a politicilor ┼či strategiilor financiar-contabile la nivel de ├«ntreprindere
 • Capacitatea de a analiza ┼či utiliza rapoartele financiare ├«n procesul de fundamentare ┼či luare a deciziilor
 • Capacitatea de a intocmi, prezenta ┼či analiza situa┼úii financiare, inclusiv situa┼úii financiare consolidate
 • Capacitatea de a elabora situa┼úii financiare previzionale;
 • Capacitatea de a utiliza metode ┼či tehnici specifice serviciilor de asigurare a informa┼úiei financiare ┼či a altor servicii din domeniul profesiei contabile;
 • Capacitatea de utilizare a sistemelor informatice financiar-contabile, inclusiv participarea la poiectarea acestor sisteme
 • Capacitatea de investigare ┼či analiz─â prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor ┼či fenomenelor financiar-contabile la nivelul organiza┼úiilor
 • Acumularea cuno┼čtin┼úelor cognitive ┼či func┼úional-ac┼úionale pentru onorarea ├«ndatoririlor specifice ocupa┼úiilor prev─âzute ├«n Clasificarea Ocupa┼úiilor din Rom├ónia.

Plan de învăţământ

Func┼úii (ocupa┼úii) posibile: Absolven┼úii acestei specializari, ├«n urma parcurgerii celor patru semestre ┼či a sus┼úinerii diserta┼úiei finale, vor avea cuno┼čtintele necesare pentru ocuparea unor pozi┼úii de conducere a departamentelor de contabilitate din cadrul diferitelor ├«ntreprinderi ┼či institu┼úii publice, facilit├óndu-se totodat─â accesul la profesia de expert contabil ┼či/sau auditori financiari

Programul de masterat ofer─â studen┼úilor o formare economic─â de ├«nalt nivel, cu o perspectiv─â puternic─â de accentuare a utilit─â┼úii ┼či aplicabilit─â┼úii practice, asigur├ónd competen┼úeleecesare acces─ârii profesiilor: contabil ┼čef; director economic; director financiar; ┼čef birou financiar contabilitate; ┼čef serviciu financiar contabilitate; expert-contabil verificator; controlor financiar; inspector de taxe ┼či impozite; comisar garda financiar─â; comisar ┼čef divizie garda financiar─â; manager financiar; director/general societate comercial─â/regie autonom─â; auditor financiar; consultant financiar.

www.cantemircluj.ro ┬ę 2021