Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor

În prezent, colectivul Departamentului de Contabilitate și Administrarea Afacerilor este format din 11 cadre didactice titulare şi 2 cadre didactice asociate. Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor asigură susținerea activităților didactice şi de cercetare ştiințifică in domeniile contabilitate fundamentala, contabilitatea afacerilor, contabilitatea institutiilor publice, contabilitate bancara, contabilitate digitala, audit si control financiar, informatica de gestiune, business inteligence, finante, economie, analiza economico-financiara, management, marketing, matematici aplicate in economie, statistica economica si drept comercial.

Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele activitặṭi ṣtiinṭifice destinate studenților:

 • Cercul de Finanţe;
 • Cercul de Contabilitate;
 • Cercul de Informatică economica;
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi/masteranzi.

Cadre didactice titulare

 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ, Director de departament - mihaela.nicoara@cantemircluj.ro - Competenţe: Economie, Evaluare economica
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - radu.danciu@cantemircluj.ro - Competenţe: Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - cristina.florea@cantemircluj.ro - Competenţe: Finanţe, Analiza economico-financiara
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD - miranda.vlad@ cantemircluj.ro - Competenţe: Informatică
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - cristina.fatu@cantemircluj.ro - Competenţe: Matematică, Statistică
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - radu.lenghel@cantemircluj.ro - Competenţe: Contabilitate, Audit
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - adrian.pocol@cantemircluj.ro - Competenţe: Marketing
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - mugurel.pop@cantemircluj.ro - Competente: Economie
 • Conf.univ.dr. Rodica ŢÎRLEA - rodica.tirlea@cantemircluj.ro - Competenţe: Finanţe
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA - mihai.giurgea@cantemircluj.ro - Competenţe: Drept
 • Lect.univ.dr. Dragoș VANA - dragos.vana@cantemircluj.ro - Competenţe: MAnagement

Cadre didactice asociate

 • dr. Ioana BOLBA - info@cantemircluj.ro - Competenţe: Limba engleză
 • dr. Ovidiu Ciprian BÂRLUṬIU - info@cantemircluj.ro - Competenţe: Educaţie fizică
 • ...
  Contact
  •   Cluj-Napoca, str. Teodor Mihalii, nr.56
  •   0745-583523
  •   secretariat@cantemircluj.ro
  •   casierie@cantemircluj.ro