...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate a site-ului cantemircluj.ro

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ‘’DIMITRIE CANTEMIR” - Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca cu sediul pe str. Teodor Mihali, nr.56, Cluj-Napoca, 400591, CUI 10334873 („Operatorul” sau UCDC) colectează și prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în situațiile în care persoanele interesate vizitează site-ul www.cantemircluj.ro.

Politica de confidențialitate a datelor prezentată în cele ce urmează a fost elaborată pentru a le servi celor care sunt preocupați de modul în care informațiile lor personalizabile sunt utilizate online și aceasta se aplică website-ului www.cantemircluj.ro.

1. Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de către Operator


Categoriile de date personale prelucrate în activitatea Operatorului, sunt următoarele:

1.1 Date personale de identificare (nume, prenume, telefon, e-mail, naționalitate, limba și țara din care interacționați cu noi). Datele sunt necesare pentru vizitarea în mod corespunzător a site-ului.

1.2 Informațiile pe care le primim de la dvs. ca urmare a unor solicitari transmise prin e-mail, telefon, sau orice alt mijloc de comunicare.

1.3 Date privind activitatea online - înregistrăm informații cu privire la modul în care utilizați site-urile noastre, cum ar fi când, și/ sau cum vizitați sau utilizați site-urile, timpul petrecut pe site, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat, adresa IP, sistemul de navigare folosit, tipul dispozitivului folosit, informații demografice și privind interesele utilizatorilor. De asemenea, utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a reține preferințele dvs. Mai multe informații despre prelucrarea prin cookies se regăsesc în Politica privind cookies.

1.4 1.4. Date obținute de la terți – putem primi informații despre vizitele dvs. pe alte site-uri sau platforme care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare. Platforma site-ului va putea fi accesată și prin contul dvs. Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi directionați către o pagină administrată Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs către www.cantemircluj.ro . Puteti consulta politicile de confidențialitate Google, folosind următorul link: https://policies.google.com/privacy Vă subliniem că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de RGPD în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

2. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal


Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

a. Derularea activității de promovare a învățământului superior prin intermediul site-ului, incluse fiind, dar fără a se limita la: informarea despre cursurile care pot fi urmate în cadrul UCDC, condițiile în care se pot realiza înscrierile la cursuri și susține examenele, regulamentele de ordine interioara și de organizare a consursurilor, punerea la dispoziție informațiilor disponibile pe site-ul Operatorului, (temei juridic: consimțământul persoanei vizate - art. 6(1) lit. a) RGPD);

b. Îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului (ex. comunicări sau raportări către autoritățile și instituțiile publice abilitate, inclusiv sub aspectul infracțiunilor financiare și online, îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor, arhivarea documentelor și informațiilor transmise în cursul desfășurării activității de învâțământ, inclusiv în format electronic) (temei juridic: art. 6 (1) lit. c) RGPD);

c. Comunicarea de informații noi privind procesul de învățământ. Dorim să vă transmitem informații despre procesul de învâțământ, precum și alte informații care considerăm că pot fi de interes pentru dvs.. Prelucrarea se bazează pe consimtățmântul dvs. pe care vi-l puteți retrage oricând, prin dezabonarea de la newsletter-ul nostru (temei juridic: consimțământul persoanei vizate - art. 6(1) lit. a) RGPD);

d. Analiza datelor colectate în scopul îmbunătățirii activității Operatorului, realizarea de analize și statistici cu privire la activitatea derulată, în scopul oferirii unor servicii relevante și personalizate, inclusiv prin Google Analytics, […] (temeiul juridic: interesul legitim – art. 6(1) lit. f) RGPD);

e. Analiza datelor colectate cu ajutorul cookie-urilor și altor tehnologii similare plasate pe site-ul Operatorului sau al unor terți, în scopul îmbunătățirii funcționării site-ului, adaptării conținutului acestuia în funcție de preferințele și interesele vizitatorilor, precum și realizarea de publicitate (temei juridic: interesul legitim - art. 6 (1) lit. f) RGPD și, după caz, consimțământul dvs. – art. 6 (1) lit. a) RGPD);

f. Soluționarea potențialelor litigii, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților (temeiul juridic: interesul legitim – art. 6(1) lit. f) RGPD).

3. Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale


Putem dezvălui datele dvs. către următoarele categorii de destinatari:

a. autoritățile statului și instituții publice, ca urmare a unor obligații legale ale Operatorului;

b. prestatorilor de servicii implicați în mod direct/indirect în activitatea de învățământ și administrare a site-ului www.cantemircluj.ro (ex. prestatori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de centre de date, );

c. instanțelor judecătorești sau arbitrale, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, birourilor de traduceri, dacă este necesar.

d. terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politicia privind Cookies; în aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ale terților ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene).

Operatorul ar putea să transfere datele personale către țări din exteriorul Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Operatorul ia o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu carater personal ale persoanelor fizice. Printre aceste măsuri se pot regăsi și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Transferul datelor către țări terțe se poate realiza și atunci când este necesar pentru executarea unui contract între dvs. şi Operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs., ori atunci când transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între Operator şi o altă persoană fizică sau juridică.

4. Durata prelucării și stocării datelor personale

UCDC nu reține efectiv date personale prin intermediul website-ului. Datele sunt colectate prin intermediul serviciului Google Analytics și sunt supuse condițiilor de confidențialitate ale acestui serviciu.

Pentru mai multe detalii legate de reținerea datelor în Google Analytics, vă rugăm să consultați următorul link:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro&ref_topic=2919631

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrare conform termenelor specifice respectivelor tehnologii, termenul de stocare putând fi cuprins între durata sesiunii de navigare și o durată de 2 ani (sau mai mult, în cazul cookie-urilor terțelor părți).

5. Măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal

UCDC dispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor website-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.

UCDC utilizează metode administrative, organizaționale, tehnice și fizice de asigurare a securității informaționale atât pe website-ului UCDC, cât și în cadrul instituției. Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor.

Cu toate acestea, orice utilizator trebuie să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin Internet și să își asume acest risc.

6. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În legătura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la propriile date cu caracter personal Aveți dreptul să obtineti din partea noastră o confirmare a faptului ca Operatorul prelucrează sau nu datele dvs. și, în caz afirmativ, aveți drept de acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal Aveți dreptul să solicitați și să obțineți rectificarea, actualizarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

c. Dreptul de a vă retrage consimțământul Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului dvs., acesta poate fi retras în orice moment.

d. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Aveți dreptul să solicitați stergerea datelor dvs. cu caracter personal, pentru următoarele motive:

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • prelucrarea datelor a fost realizată în baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • vă exercitați dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze ori vă opuneți prelucrării care are drept scop marketingul direct;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală a operatorului.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în următoarele cazuri:

  • atunci când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ar permite Operatorului verificarea exactității acelor date;
  • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • atunci când Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  • atunci când v-ați opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

f. Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, atunci când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract la care sunteți parte și prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

g. Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în interesul legitim al Operatorului sau prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

h. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri

i. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor

Date de contact ale Autoritatății naționale de Protecție a Datelor pentru România:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
RO- 010336 Bucharest, RomaniaRO - 010336 Bucuresti,
Tel.: +40.318.059.211
http://www.dataprotection.ro/

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare de mai jos, precizând numele dvs., adresa poștală sau de e-mail unde doriți să vă fie comunicat răspunsul, precum și scopul cererii.

Ne puteti contacta prin e-mail - la adresa: info@cantemircluj.ro sau printr-o cerere transmisă prin poșta la adresa str. Teodor Mihali, nr.56, Cluj-Napoca, 400591.

Vom încerca să finalizăm cererile dvs. cât mai repede posibil și să vă răspundem la întrebările cu privire la datele personale. În orice caz, ar trebui să primiți un mesaj de la noi într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data primirii cererii dvs. În această perioadă vă vom da un răspuns sau vă vom informa despre prelungirea termenului limită și vom explica motivele. Dacă avem îndoieli cu privire la autenticitatea identității persoanei care face o cerere specifică, putem pune mai multe întrebări pentru a o verifica.

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site-urile noastre. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.

Politica de cookies

Politică cookie a site-ului cantemircluj.ro

Tipuri de cookie folosite:

Cookie-uri necesare
- ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Cookie-uri pentru statistici
- Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.

Cookies setate de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir:

Analytics - Se foloseste pentru a masura traficul generat pe website si pentru a intelege cum interactioneaza utilizatorii cu website-ul

Servicii terte
folosite de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir foloseste serviciile urmatoarelor terte parti in scopul oferirii de functionalitati, pentru analiza si pentru publicitate. Este posibil ca aceste terte parti sa seteze si sa foloseasca cookie-uri si/sau tehnologii similare pe website-urile si in aplicatiile operate de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, precum si pe website-uri si in aplicatii altele decat cele operate de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir.
Pentru mai multe detalii, consultati politicile de protectie a datelor precum si ghidurile de administrare a preferintelor utilizatorilor si posibilitatile de dezactivare oferite de companiile care gestioneaza aceste servicii, dupa caz.
Furnizor Categorie Scop Politici
Goocle Analytics Statistici Analiza trafic web Google Analytics Terms of Service
Analytics Help
Lista cookie-urilor folosite:
Denumire cookie Categorie Scop Durata Accesat de
__utma Statistici Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 ani Google Analytics
__utmz Statistici Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. 6 luni Google Analytics

www.cantemircluj.ro © 2021