...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XVI

Colegiul de redactie:
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU
 • Lect.univ.dr. Corina RUSU
 • Lect.univ.dr. Adrian POCOL
 • Lect.univ.dr. Mugurel POP
Cuprins:
 • Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU, Drd. Virgil ŞTEFAN, Drd. Cristina Maria GHEORGHIAN Auditul financiar şi interesul public: ipoteze şi perspective în precticile sociale internaţionale
 • Prof.univ.dr. Aurel CODOBAN Cum este antreprenorială comunicarea?
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Matricea covarianţelor
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Covariances matrix
 • Conf.univ.dr. Mirela MINICĂ Noua paradigmă socio-economică a investiţiei în capitalul intelectual realizată prin intermediul învăţământului
 • Drd. Alexandra STANCA POP O privire asupra problemelor cooperaţiei
 • PhD Student Alexandra STANCA POP An overview upon the problems of cooperation
 • Dr. Tudor POPESCU Restructurarea şi sporirea valorii companiei
 • Associate Lecturer, Phd. Tudor POPESCU Corporate restructuring and value creation
 • Lector univ.dr. Mihaela NICOARĂ Poluarea şi principalele probleme de mediu ale judeţului Cluj. Combaterea poluării
 • Prof.univ.dr Ioan OPREAN Conf.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Răspunderea profesioniştilor contabili
 • Conf.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Procedurile auditului intern
 • Lector univ.dr. Diana Miruna HANCU Recomandări privind managementul riscului în vederea îmbunătăţirii performanţelor societăţilor de asigurare româneşti
 • Ph. D. Lecturer Diana Miruna HANCU Recommendations for improving performance in romanian insurance companies regarding the risk management
 • Junior PhD Ana-Maria DINU Risk assessment in FDI
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU Transportul turistic
 • Piero MELLA, Patrizia GAZZOLA Social thinking. creation of value for stakeholders
 • Conf.univ.dr. Vadim DUMITRAŞCU, Conf.univ.dr. Marinella Sabina TURDEAN, Lect.univ.dr. Roxana Arabela DUMITRAŞCU Reţeaua ca principala formă de organizare în economia bazată pe cunoaştere
 • Associate professor Ph. D. Vadim DUMITRAŞCU, Associate professor Ph. D. Marinella Sabina TURDEAN, Ph. D. Lecturer Roxana Arabela DUMITRAŞCU Network as the main form of organization in the knowledge - based economy
 • Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE Influenţe direct observabile asupra comportamentului consumatorului
 • Irimia Alina, Irimia Ioana Afaceri economice europene în domeniul industriei farmaceutice
 • Lect.univ.dr. Daniela RUS Managementul participativ, ca metodă de conducere
 • Lect.univ.dr. Mugurel Gabriel Sorin POP Supravegherea bancară în România
 • Profesor titular Alin Jean POP Rolul comunicării în cadrul antrenamentelor sportive
 • Profesor titular Anita Kinga LIBER Diagnosticul resurselor umane

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XV

Colegiul de redactie:
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU
 • Lect.univ.dr. Corina RUSU
 • Lect.univ.dr. Adrian POCOL
 • Lect.univ.dr. Mugurel POP
Cuprins:
 • Prof.univ.dr. Viorica MUREŞAN, Prof.univ.dr. Anton Silviu MUREŞAN Mathematical models governed by differential equations
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU, Drd. Cristina FLEŞERIU Tiketing-ul pentru transportul turistic rutier, feroviar şi naval prin agenţiile de turism
 • Lect.univ.dr. Mihaela NICOARĂ Principalele aspecte contabile şi fiscale ale cesiunii de creanţă
 • Lect.univ.dr. Daniela RUS Comunicarea în management
 • Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE Modelul în cinci etape al procesului de luare a deciziei de cumpărare de către consumatorul individual
 • Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Finalizarea auditului financiar
 • Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Responsabilitatea auditorilor privind frauda
 • Profesor titular Alin Jean POP Managementul în domeniul sportului
 • Profesor titular Anita Kinga LIBER Sistemul bancar şi rolul său în economie
 • Lect.univ.dr. Christina Andreea MIŢARIU Historical milestones of business ethics
 • Lect.univ.dr. Corina RUSU Gradul de satisfacţie a clienţilor – premisă a succesului unei afaceri
 • Drd. Vasile BARBOS, Lect.univ.drd. Mugurel G.S.POP Inegalitatea de putere, factor determinant al securităţii
 • Student licenţă Ramona Adela POP(ILEA) Evoluţia structurii impozitelor şi taxelor locale
 • Student masterand Laura Daniela KOCSIS (DELBACS) Aspecte contabile privind compensarea creanţelor şi datoriilor comerciale
 • Student masterand Viorica PURDEA (PAVALACHE) Consideraţii privind activitatea de producţie culinară la S.C. Lemnul Verde SRL Dej
 • Student licenţă Ana ROTARI Impactul accizelor asupra mediului economic actual
 • Student licenţă Diana ROMAN Bugetul Uniunii Europene. Prezent şi perspective
 • Student licenţă Alexandra Gabriela VARGA Aplicaţii ale tehnologiei RFID (Radio Frequency Identification)
 • Student licenţă Istvan BIHARI Leadership în condiţiile economico-politice actuale
 • Student licenţă Victoria CĂTINAŞ Sisteme informatice pentru managementul relaţiilor cu clienţii
 • Student licenţă Teodor DRĂGHIŢĂ Cele mai neobişnuite impozite şi taxe impuse vreodată

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XIV

Colegiul de redactie:
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU
 • Lect.univ.dr. Corina RUSU
 • Lect.univ.dr. Adrian POCOL
 • Lect.univ.drd. Mugurel POP<
Cuprins:
 • Prof.univ.dr. Anca DODESCU, Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU, Conf.univ.dr . Ioana POP- COHUŢ Potenţialul antreprenoriatului feminin ca motor de creştere şi dezvoltare regională în vestul României. Importanţa educaţie, Pregătirii profesionale şi experienţei
 • Prof.univ.dr. Anca DODESCU Creşterea economică versus antreprenoriat
 • Prof.univ.dr. Gheorghe LEPADATU Contabilitatea de gestiune – componentă a sistemului informaţional contabil
 • Prof.univ.dr. Anton Silviu MUREŞAN, Prof.univ.dr. Viorica MUREŞAN Octav Onicescu şi Bruno de Finetti
 • Prof.univ.dr. Aurel NEGUCIOIU Carta Pământului. Conţinutul şi filosofia ei
 • Prof.univ.dr. Constantin ROŞCA, Prof.univ.dr. Doina DĂNĂIAŢĂ, Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN, Conf.univ.dr. Carmen CHAŞOVSCHI, Conf.univ.dr. Laurenţiu DRAGOMIR, Conf.univ.dr. Mirela SÎRBU, Conf.univ.dr. Doina ROŞCA, Prep.univ.drd. Constanţa Mirabela MATEI Implicaţiile dimensiunilor culturale asupra practicilor organizaţionale şi comportamentului managerial în organizaţiile din judeţul Suceava
 • Prof.univ.dr. Gheorghe STÂNEANU Forme, stări şi indicatori ai echilibrului financiar al întreprinderii
 • Conf. univ. dr. Cristina Ioana FĂTU O aplicaţie a regresiei liniare
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU, drd. Cristina FLEŞERIU Comercializarea biletelor de călătorie pentru transportul aerian prin agenţiile de turism
 • Conf.univ.dr. Cristina Gabriela FLOREA Contabilitatea şi fiscalitatea activelor
 • Lect.univ.dr. Marius DEAC Studiu empiric privind influenţa sistemului informaţional contabil asupra performanţelor organizaţiilor
 • Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE Aspecte privind organizarea de marketing strategic
 • Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Studiu privind controlul respectării noilor reglementări contabile
 • Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Principalele sancţiuni prevăzute de Codul de Procedură Fiscala
 • Lect.univ.dr. Mihaela NICOARĂ Goodwill-ul – componentă a valorii afacerii
 • Lect.univ.dr. Mihaela NICOARĂ Principalele modificări ale Codului Muncii
 • Lect.univ.dr. Adrian POCOL Analiza mixului de marketing la Forever Living Products
 • Lect.univ.drd. Mugurel Gabriel Sorin POP Studiu privind procesul elaborării şi implementării strategiilor economico-financiare la nivelul firmelor
 • Lect.univ.dr. Corina RUSU Managementul relaţiilor cu clienţii – între moft şi necesitate
 • Lect.univ.dr. Rodica Mariana ŢÎRLEA Riscul de credit – componentă a riscurilor bancare
 • Drd. Lavinia Florentina CHIRILĂ Abordarea politicii de dezvoltare regională în România
 • Drd. Avia Carmen MORAR Eticheta ecologică
 • Student masterand Alina Daniela IVANOV Riscul de lichiditate în situaţia economică actuală
 • Student masterand Andrea DUCSKO Aspecte privind tipologia clienţilor români

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XIII

Colegiul de redactie:
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
 • Conf.univ.dr. Adam FLEȘERIU
 • Lect.univ.dr. Corina RUSU
 • Lect.univ.dr. Adrian POCOL
 • Lect.univ.drd. Mugurel POP
Cuprins:
 • Prof. asoc. Roberto Chiavaccini, Conf. univ. dr. Radu Danciu - Lean final accounting
 • Prof. univ. dr. Elena Ciucur, Prof. univ. dr. Dumitru Ciucur - Coordonate ale teoriei economice si intelegerea crizei actuale
 • Prof. univ. dr. Anca Dodescu, Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohut, Prep. univ. Lavinia Chirila - Antreprenoriatul feminin din vestul Romaniei. Situatia ocupationala, mobilul antreprenorial si predilectia pentru anumite domenii de activitate
 • Prof. univ. dr. Cpnstanta Aurelia Chitiba, Prof. univ. dr. Octavian Liviu Olaru - Eficienta activitatii de comert exterior si procesul de formare profesionala continua
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Olah - Cooperativa de babysitting sau economia declinului a lui Paul Krugman (cauzele crizelor economice)
 • Prof. univ. dr. Olaru Octavian-Liviu, Prof. univ. dr. Constanta Aurelia Chitiba, Masterand Irina Livia Olaru - Imactul crizei economice asupra activitatii turistice in tarile membre ale Uniunii Europene
 • Prof. univ. dr. Alina Badulescu - Unele aspecte privind masurarea fenomenului antreprenorial
 • Prof. univ. dr. Anton Dragoescu - O noua strategie agrara!
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Staneanu - Politici fiscale si bugetare in contextul conjuncturii economice actuale
 • Prof. univ. dr. Ioan Oprean, Lect. univ. drd. Delia Oprean - Pragul de semnificatie in auditul statutar
 • Conf. univ. dr. Cristina Gabriela Florea - Operatiile de comert exterior - caracterizarea si contabilizare
 • Conf. univ. dr. Cristina Ioana Fatu - Matricea informationala si metoda verosimilitatii maxine
 • Conf. univ. dr. Adam Fleseriu, Drd. Cristina Fleseriu - Conflictele de munca
 • Conf. univ. dr. Adrian Florea - The dynamics of living srandards in Bihor County under pressure of economic crises
 • Lect. univ. dr. Corina Rusu - Centrele comerciale - o forma moderna de comert in Romania
 • Lect. univ. dr. Mihaela Nicoara - Contabilitatea repartizarii cheltuielilor indiricte in contabilitatea de gestiune
 • Lect. univ. dr. Mihaela Nicoara - Modificrai ale Codului fiscal in exercitiul financiar 2010
 • Lect. univ. dr. Letitia Istrate - Strategii de marketing specifice companiilor de servicii
 • Lect. univ. dr. Rodica Mariana Tirlea - Coordonate conceptuale ale maangemntului bancar
 • Lect. univ. dr. Radu Lenghel - Controlul noilor norme privind inventarierea
 • Lect. univ. dr. Radu Lenghel - Principalele sanctiuni prevazute de legea contabilitatii
 • Lect. univ. drd. Marius Deac - Consideratii privind relatia dintre organizatiile din Romania si sistemul informational utilizat de catre acestea
 • Lect. univ. drd. Mihai Giurgea - Psihanaliza freudiana a legii
 • Lect. univ. drd. Mihai Giurgea - Textul legal sub hermeneutica psihanalitica
 • Lect. univ. drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Aspecte ale activitatii financiare a firmelor din Romania
 • Asist. univ. drd. as. Adina Catana - Impactul complexitatii tehnologice asupra activitatii comerciale
 • Dr. Carmen Todor, Ec. Alina Sintoma - Coaching de business
www.cantemircluj.ro © 2021