...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

MANAGEMENTUL COMPARTIMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

Programul de studii asigura formarea conducatorilor de compartimente financiar-contabile: directori economici, directori financiari, contabili sefi, sefi de compartiment contabilitate, sefi de compartiment financiar.

Competenţe:

  • Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice.
  • Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate.
  • Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate.
  • Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a programelor specifice.
  • Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
  • Proiectarea structurii unei lucrări de analiza a poziţiei și performanței financiare a entității/organizației.
  • Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar – contabil.
  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. crt.

Denumirea disciplinelor

Activităţi didactice

Nr. credite

Forma de evaluare

C

S

1

Gestiunea documentelor financiar-contabile

6

12

2

PV

2

Gestiunea datelor financiar-contabile în sistemele ERP

8

10

2

Ex

3

Controlling şi managementul performanţei

8

10

2

Ex

4

Gestiunea impozitelor şi taxelor

6

12

2

PV

5

Organizarea şi conducerea compartimentului financiar-contabil

8

10

2

Ex

6

Contabilitate previzională şi gestiunea bugetelor

6

12

2

Ex

7

Analiza financiară a firmei şi managementul riscului

8

10

2

PV

TOTAL ORE:   126

TOTAL CREDITE OBŢINUTE:    14

Evaluare finală – Probă practică

PV

www.cantemircluj.ro © 2021