...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATE DIGITALĂ ŞI E-ACCOUNTING

Obiectivele cursului de perfecţionare Contabilitate digitală şi e-accounting sunt:

  • transmiterea către cursanţi a cunoştinţelor de specialitate specifice gestiunii datelor şi informaţiilor financiar-contabile în mediile computerizate;
  • fundamentarea şi completarea cunoştinţelor economice de specialitate care privesc gestiunea financiar-contabilă a afacerii în condiţiile utilizării sistemelor ERP(Enterprise Resource Planning);
  • formarea de deprinderi şi abilităţi care să permită utilizarea eficientă a sistemelor ERP(Enterprise Resource Planning).

Competenţe:

  • Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a programelor specifice.
  • Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor programe de evidenţă şi raportare financiar-contabilă.
  • Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informaţiilor în vederea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice.
  • Evaluarea procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. crt.

Denumirea disciplinelor

Activităţi didactice

Nr. credite

Forma de evaluare

C

S

1

Contabilitate digitală analitică

8

10

4

Ex

2

Contabilitate digitală managerială

10

17

4

PV

3

Contabilitate digitală sintetică

6

12

4

Ex

4

E-accounting

8

10

3

PV

TOTAL ORE:    81

TOTAL CREDITE OBŢINUTE:   15

Evaluare finală – Probă practică

PV

www.cantemircluj.ro © 2021