Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XVI

Colegiul de redactie:

Conf.univ.dr. Radu DANCIU
Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU
Lect.univ.dr. Corina RUSU
Lect.univ.dr. Adrian POCOL
Lect.univ.dr. Mugurel POP

Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU, Drd. Virgil ŞTEFAN, Drd. Cristina Maria GHEORGHIAN Auditul financiar şi interesul public: ipoteze şi perspective în precticile sociale internaţionale Prof.univ.dr. Aurel CODOBAN Cum este antreprenorială comunicarea? Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Matricea covarianţelor Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Covariances matrix Conf.univ.dr. Mirela MINICĂ Noua paradigmă socio-economică a investiţiei în capitalul intelectual realizată prin intermediul învăţământului Drd. Alexandra STANCA POP O privire asupra problemelor cooperaţiei PhD Student Alexandra STANCA POP An overview upon the problems of cooperation Dr. Tudor POPESCU Restructurarea şi sporirea valorii companiei Associate Lecturer, Phd. Tudor POPESCU Corporate restructuring and value creation Lector univ.dr. Mihaela NICOARĂ Poluarea şi principalele probleme de mediu ale judeţului Cluj. Combaterea poluării Prof.univ.dr Ioan OPREAN Conf.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Răspunderea profesioniştilor contabili Conf.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Procedurile auditului intern Lector univ.dr. Diana Miruna HANCU Recomandări privind managementul riscului în vederea îmbunătăţirii performanţelor societăţilor de asigurare româneşti Ph. D. Lecturer Diana Miruna HANCU Recommendations for improving performance in romanian insurance companies regarding the risk management Junior PhD Ana-Maria DINU Risk assessment in FDI Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU Transportul turistic Piero MELLA, Patrizia GAZZOLA Social thinking. creation of value for stakeholders Conf.univ.dr. Vadim DUMITRAŞCU, Conf.univ.dr. Marinella Sabina TURDEAN, Lect.univ.dr. Roxana Arabela DUMITRAŞCU Reţeaua ca principala formă de organizare în economia bazată pe cunoaştere Associate professor Ph. D. Vadim DUMITRAŞCU, Associate professor Ph. D. Marinella Sabina TURDEAN, Ph. D. Lecturer Roxana Arabela DUMITRAŞCU Network as the main form of organization in the knowledge - based economy Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE Influenţe direct observabile asupra comportamentului consumatorului Irimia Alina, Irimia Ioana Afaceri economice europene în domeniul industriei farmaceutice Lect.univ.dr. Daniela RUS Managementul participativ, ca metodă de conducere Lect.univ.dr. Mugurel Gabriel Sorin POP Supravegherea bancară în România Profesor titular Alin Jean POP Rolul comunicării în cadrul antrenamentelor sportive Profesor titular Anita Kinga LIBER Diagnosticul resurselor umane

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XV

Colegiul de redactie:

Conf.univ.dr. Radu DANCIU
Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU
Lect.univ.dr. Corina RUSU
Lect.univ.dr. Adrian POCOL
Lect.univ.dr. Mugurel POP

Prof.univ.dr. Viorica MUREŞAN, Prof.univ.dr. Anton Silviu MUREŞAN Mathematical models governed by differential equations Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU, Drd. Cristina FLEŞERIU Tiketing-ul pentru transportul turistic rutier, feroviar şi naval prin agenţiile de turism Lect.univ.dr. Mihaela NICOARĂ Principalele aspecte contabile şi fiscale ale cesiunii de creanţă Lect.univ.dr. Daniela RUS Comunicarea în management Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE Modelul în cinci etape al procesului de luare a deciziei de cumpărare de către consumatorul individual Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Finalizarea auditului financiar Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Responsabilitatea auditorilor privind frauda Profesor titular Alin Jean POP Managementul în domeniul sportului Profesor titular Anita Kinga LIBER Sistemul bancar şi rolul său în economie Lect.univ.dr. Christina Andreea MIŢARIU Historical milestones of business ethics Lect.univ.dr. Corina RUSU Gradul de satisfacţie a clienţilor – premisă a succesului unei afaceri Drd. Vasile BARBOS, Lect.univ.drd. Mugurel G.S.POP Inegalitatea de putere, factor determinant al securităţii Student licenţă Ramona Adela POP(ILEA) Evoluţia structurii impozitelor şi taxelor locale Student masterand Laura Daniela KOCSIS (DELBACS) Aspecte contabile privind compensarea creanţelor şi datoriilor comerciale Student masterand Viorica PURDEA (PAVALACHE) Consideraţii privind activitatea de producţie culinară la S.C. Lemnul Verde SRL Dej Student licenţă Ana ROTARI Impactul accizelor asupra mediului economic actual Student licenţă Diana ROMAN Bugetul Uniunii Europene. Prezent şi perspective Student licenţă Alexandra Gabriela VARGA Aplicaţii ale tehnologiei RFID (Radio Frequency Identification) Student licenţă Istvan BIHARI Leadership în condiţiile economico-politice actuale Student licenţă Victoria CĂTINAŞ Sisteme informatice pentru managementul relaţiilor cu clienţii Student licenţă Teodor DRĂGHIŢĂ Cele mai neobişnuite impozite şi taxe impuse vreodată

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XIV

Colegiul de redactie:

Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU
Lect.univ.dr. Corina RUSU
Lect.univ.dr. Adrian POCOL
Lect.univ.drd. Mugurel POP

Prof.univ.dr. Anca DODESCU, Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU, Conf.univ.dr . Ioana POP- COHUŢ Potenţialul antreprenoriatului feminin ca motor de creştere şi dezvoltare regională în vestul României. Importanţa educaţie, Pregătirii profesionale şi experienţei Prof.univ.dr. Anca DODESCU Creşterea economică versus antreprenoriat Prof.univ.dr. Gheorghe LEPADATU Contabilitatea de gestiune – componentă a sistemului informaţional contabil Prof.univ.dr. Anton Silviu MUREŞAN, Prof.univ.dr. Viorica MUREŞAN Octav Onicescu şi Bruno de Finetti Prof.univ.dr. Aurel NEGUCIOIU Carta Pământului. Conţinutul şi filosofia ei Prof.univ.dr. Constantin ROŞCA, Prof.univ.dr. Doina DĂNĂIAŢĂ, Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN, Conf.univ.dr. Carmen CHAŞOVSCHI, Conf.univ.dr. Laurenţiu DRAGOMIR, Conf.univ.dr. Mirela SÎRBU, Conf.univ.dr. Doina ROŞCA, Prep.univ.drd. Constanţa Mirabela MATEI Implicaţiile dimensiunilor culturale asupra practicilor organizaţionale şi comportamentului managerial în organizaţiile din judeţul Suceava Prof.univ.dr. Gheorghe STÂNEANU Forme, stări şi indicatori ai echilibrului financiar al întreprinderii Conf. univ. dr. Cristina Ioana FĂTU O aplicaţie a regresiei liniare Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU, drd. Cristina FLEŞERIU Comercializarea biletelor de călătorie pentru transportul aerian prin agenţiile de turism Conf.univ.dr. Cristina Gabriela FLOREA Contabilitatea şi fiscalitatea activelor Lect.univ.dr. Marius DEAC Studiu empiric privind influenţa sistemului informaţional contabil asupra performanţelor organizaţiilor Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE Aspecte privind organizarea de marketing strategic Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Studiu privind controlul respectării noilor reglementări contabile Lect.univ.dr. Radu Dorin LENGHEL Principalele sancţiuni prevăzute de Codul de Procedură Fiscala Lect.univ.dr. Mihaela NICOARĂ Goodwill-ul – componentă a valorii afacerii Lect.univ.dr. Mihaela NICOARĂ Principalele modificări ale Codului Muncii Lect.univ.dr. Adrian POCOL Analiza mixului de marketing la Forever Living Products Lect.univ.drd. Mugurel Gabriel Sorin POP Studiu privind procesul elaborării şi implementării strategiilor economico-financiare la nivelul firmelor Lect.univ.dr. Corina RUSU Managementul relaţiilor cu clienţii – între moft şi necesitate Lect.univ.dr. Rodica Mariana ŢÎRLEA Riscul de credit – componentă a riscurilor bancare Drd. Lavinia Florentina CHIRILĂ Abordarea politicii de dezvoltare regională în România Drd. Avia Carmen MORAR Eticheta ecologică Student masterand Alina Daniela IVANOV Riscul de lichiditate în situaţia economică actuală Student masterand Andrea DUCSKO Aspecte privind tipologia clienţilor români

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XIII

Colegiul de redactie:

Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
Conf.univ.dr. Adam FLEȘERIU
Lect.univ.dr. Corina RUSU
Lect.univ.dr. Adrian POCOL
Lect.univ.drd. Mugurel POP

Prof. asoc. Roberto Chiavaccini, Conf. univ. dr. Radu Danciu - Lean final accounting
Prof. univ. dr. Elena Ciucur, Prof. univ. dr. Dumitru Ciucur - Coordonate ale teoriei economice si intelegerea crizei actuale
Prof. univ. dr. Anca Dodescu, Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohut, Prep. univ. Lavinia Chirila - Antreprenoriatul feminin din vestul Romaniei. Situatia ocupationala, mobilul antreprenorial si predilectia pentru anumite domenii de activitate
Prof. univ. dr. Cpnstanta Aurelia Chitiba, Prof. univ. dr. Octavian Liviu Olaru - Eficienta activitatii de comert exterior si procesul de formare profesionala continua
Prof. univ. dr. Gheorghe Olah - Cooperativa de babysitting sau economia declinului a lui Paul Krugman (cauzele crizelor economice)
Prof. univ. dr. Olaru Octavian-Liviu, Prof. univ. dr. Constanta Aurelia Chitiba, Masterand Irina Livia Olaru - Imactul crizei economice asupra activitatii turistice in tarile membre ale Uniunii Europene
Prof. univ. dr. Alina Badulescu - Unele aspecte privind masurarea fenomenului antreprenorial
Prof. univ. dr. Anton Dragoescu - O noua strategie agrara!
Prof. univ. dr. Gheorghe Staneanu - Politici fiscale si bugetare in contextul conjuncturii economice actuale
Prof. univ. dr. Ioan Oprean, Lect. univ. drd. Delia Oprean - Pragul de semnificatie in auditul statutar
Conf. univ. dr. Cristina Gabriela Florea - Operatiile de comert exterior - caracterizarea si contabilizare
Conf. univ. dr. Cristina Ioana Fatu - Matricea informationala si metoda verosimilitatii maxine
Conf. univ. dr. Adam Fleseriu, Drd. Cristina Fleseriu - Conflictele de munca
Conf. univ. dr. Adrian Florea - The dynamics of living srandards in Bihor County under pressure of economic crises
Lect. univ. dr. Corina Rusu - Centrele comerciale - o forma moderna de comert in Romania
Lect. univ. dr. Mihaela Nicoara - Contabilitatea repartizarii cheltuielilor indiricte in contabilitatea de gestiune
Lect. univ. dr. Mihaela Nicoara - Modificrai ale Codului fiscal in exercitiul financiar 2010
Lect. univ. dr. Letitia Istrate - Strategii de marketing specifice companiilor de servicii
Lect. univ. dr. Rodica Mariana Tirlea - Coordonate conceptuale ale maangemntului bancar
Lect. univ. dr. Radu Lenghel - Controlul noilor norme privind inventarierea
Lect. univ. dr. Radu Lenghel - Principalele sanctiuni prevazute de legea contabilitatii
Lect. univ. drd. Marius Deac - Consideratii privind relatia dintre organizatiile din Romania si sistemul informational utilizat de catre acestea
Lect. univ. drd. Mihai Giurgea - Psihanaliza freudiana a legii
Lect. univ. drd. Mihai Giurgea - Textul legal sub hermeneutica psihanalitica
Lect. univ. drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Aspecte ale activitatii financiare a firmelor din Romania
Asist. univ. drd. as. Adina Catana - Impactul complexitatii tehnologice asupra activitatii comerciale
Dr. Carmen Todor, Ec. Alina Sintoma - Coaching de business

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XII

Colegiul de redactie:

Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
Conf.univ.dr. Adam FLEȘERIU
Lect.univ.dr. Corina RUSU
Lect.univ.dr. Adrian POCOL
Lect.univ.drd. Mugurel POP

Prof.univ.dr. Constantin Popescu, Prof.univ.dr. Alexandru Tasnadi - Tranzitia la era responsabilitatii folosirii cunoasterii pentru sanatatea intregului viu comun
Prof.univ.dr. Edigio Rangone - La studio della Economia Politica in chiave Interdisciplinare - Nostra antica ossessione
Prof.univ.dr. Mihaela Muresan - Indicatori sintetici de dezvoltare durabila
Prof.univ.dr. Dan Popescu - Pierre Proudhon - un desen strategic indraznet
Prof.asoc.Laurebtiu Popescu, Prof.univ.dr. Ioan Lazar - Aspecte ale evolutiei populatiei si resurselor de munca in UE
Prof.univ.dr.ing.Ioan Mihut - Evolutie si schimbare in conducerea antreprenoriala a economiei
Prof.univ.dr. Gheorghe Staneanu, Lector univ.drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Analiza starii financiare prin sistemul de rate
Conf.univ.dr. Adam Fleseriu, Stud, Cristina Fleseriu - Formele promovarii produselor si serviciilor turistice
Conf.univ.dr. Adam Fleseriu, Masterand Cristina Fleseriu - Promovarea resurselor umane
Conf.univ.dr. Cristina Florea, Conf.univ.dr. Radu Danciu - Costurile in actuala perioada de criza
Conf.univ.dr. Cristina Florea - Elemente privind legislatia legata de salarii
Lector univ.dr. Mihaela Nicoara - Masuri in domeniul politicii fiacale la societatile comerciale, in exercitiu financiar 2009
Lector univ.dr. Radu Lenghel - Caracteristici privind inspectia fiscala
Ec.drd. Anca Roxana Silivestru, Lector univ.drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Gestionarea riscului operational in electronic banking
Lector univ. drd. Marina Adriana Puscas - Rolul calculatiei costurilor in fundamentarea deciziilor. Delimitari conceptuale
Cadru didactic asociat Drd. Laura Fenesan - Proiectarea unui curs de limba engleza pentru afaceri

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. XI

Colegiul de redactie:

Conf.univ.dr. Cristina FLOREA
Conf.univ.dr. Adam FLEȘERIU
Lect.univ.dr. Corina RUSU
Lect.univ.dr. Adrian POCOL
Lect.univ.drd. Mugurel POP

Prof.univ.dr. Aurel Negucioiu - Stiinta eco-economiei si provocarile ei
Prof.univ.dr. Dumitru matis, drd. Razvan V. Mustata - Dezideratul unitatii prin diversitate in sfera contabilitatii internationale
Prof.univ.dr. Vasile Marian- Teorie si practica in evaluarea pregatirii universitare
Prof.univ.dr. Ioan Oprean, Conf.univ.dr. Irimie Emil Popa - Abordarea auditului
Conf.univ.dr. Radu Danciu - Gestiunea deferentelor de pret aferente stocurilor in mediile computerizate
Conf.univ.dr. Cristina Florea - Problematica indicatorilor economico-financiari
Conf.univ.dr. Adam Fleseriu - Consideratii privind calitatile si conditiile necesare resurselor umane din activitatea de alimentatie publica
Conf.univ.dr. Adam Fleseriu, Stud Cristina Fleseriu - Produsul turistic
Conf.univ.dr. Cristina Fatu - Asupra unei probleme de regresie liniara
Lector univ.dr. Radu Lenghel - Armonizare si convergenta contabila internationala
Lector univ.dr. Radu Lenghel - Studiu comparativ privind cadrele conceptuale: international, american si britanic
Lector univ.dr. Mihaela Nicoara - Conturile sectoarelor nationale
Lector univ dr. Dumitru Popa - Bani interiori si bani exteriori
Lector univ.drd. Marius Deac -Sisteme ERP opensource
Lector univ.drd. Mihai Giurgea - Actiunile in contencios fiscal
Lector univ. drd. Mariana Adriana Puscas - Rolul calculatiei costurilor in fundamentarea deciziilor manageriale in invatamantul universitar
Lector univ. drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Studiu privind tehnicile de masurare a rentabilitatii activitatii economico-financiare
Ec drd. Hadrian Traian Silivastru , Lector univ.drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Masurarea si controlul riscului operational in bancile comerciale
Ec drd. Hadrian Traian Silivastru, Ec drd. Anca Roxana Silivastru - Istoric al fuziunilor si achizitiilor bancare
Asist.univ.drd. Anca Constantinescu-Dobra - Evolutia comportamentului consumatorului european de produse cosmetice in ultimele decenii
Asist.univ.drd. Anca Constantinescu-Dobra -Piata cosmetica romaneasca in context european
Ec drd. Mircea Tiberiu Ducai - Costul capitalului si rolul acetuia in manifestarea structurii financiare a firmei
Cercetator Stiintific I dr. Andrei Negru- Noi modalitati de utilizare a spatiului fizic in zona periurbana
Drd. Alin Tudor Baiescu - Elemente tehnice ale asigurarilor de viata
Stud. Cristina Fleseriu - Creativitatea - factor educational
Stud an III Anamaria Chereches - Globalizarea - Speranta sau deziluzie?
Stud. Liviu Mihai Cohut - Epoca multinationalelor

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. X

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. Prof.univ. dr. Aurel Negucioiu - Cadrul conceptual al cresterii si dezvoltarii economiei - o schita incompleta
 2. Prof.univ. dr. Dumitru Matis - Perspectivele contabilitatii in Romania
 3. Prof.univ. dr. Petru Prunea - Factori noneconomici ai succesului unei firme
 4. Prof.univ. dr. Vasile Marian - Politica si politici de concurenta
 5. Prof.univ. dr. Vasile Marian - Piata ca lume a marfurilor
 6. Prof.univ. dr. ioan oprean - Obiectivele auditului financiar
 7. Conf. univ. dr. Radu Danciu - Contabilitatea mediului - o noua ramura a contabilitatii
 8. Conf. univ. dr. Radu Danciu, Asist. univ. drd. Marius Deac - Gestiunea documentelor financiare contabile cu ajutorul aplicatiilor informatice inteligente
 9. Conf. univ. dr. Adam Fleseriu - Gestiunea documentelor financiare contabile cu ajutorul aplicatiilor informatice inteligente
 10. Conf. univ. dr. Adam Fleseriu - Camera de hotel
 11. Conf. univ. dr. Adam Fleseriu - Compartimentul cazare
 12. Conf. univ. dr. Crina Petrescu - Cu ce calatoreste mesajul publicitar - de la medii si spoturi publicitare la media plan
 13. Lector. univ. drd. Laurentiu Popescu - Continutul si semnificatia evolutiei serviciilor in economie
 14. Lector. univ. drd. Mihaela Nicoara - Bugetarea gestiunii activitatilor
 15. Lector. univ. drd. Mihaela Nicoara - Inregistrarea in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor directe si indirecte si repartizarea celor indirecte pe produse, lucrari si servicii
 16. Lector. univ. drd. Rosana Buzgau - Aspecte privind piata monetara si valutara in Romania
 17. Lector. univ. drd. Radu Dorin Lenghel - Frauda fiscala
 18. Lector univ. drd. Mugurel Gabriel Sorin Pop - Conceptele de risc si incertitudine in confruntarile de idei contemporane
 19. Prof. univ. dr. Ioan Mihoc, Conf. univ. dr. Cristina Fatu - Asupra regresiei liniare multiple cu doi factori
 20. Prof. univ. dr. Sever Groze - Evaluarea paralela a expresiilor algebrice
 21. Conf. univ. dr. Cristina Fatu - Regresia liniara directa
 22. Asist. univ. drd. Maria-Camelia Chisalita-Cretu - Utilizarea analizei conceptelor formale in refactorizare
 23. Asist. univ. drd. Maria-Camelia Chisalita-Cretu - Consecinte asupra calitatii proiectarii orientale obiect prin aplicarea reflectorizarilor, folosind metrici soft
 24. Asist. univ. drd. Marius Deac - Sisteme informatice Business Intelligence
 25. Stud. an I Anamaria Chereches - Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana 

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. IX

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu - Capitalul uman si intelectual - succinta abordare epistemologica
 2. Prof. univ. dr. Petru Prunea - Model de analiza factoriala utilizabil in studiul fenomenului bursier
 3. Prof. univ. dr. Dumitru Matis - De la costul istoric la valoarea justa
 4. Lector univ. dr. Crina Petrescu - Energiile regenerabile - perspective economice europene (1)
 5. Lector univ. dr. Crina Petrescu - Economia integrarii europene - repere din evolutia procesului de integrare
 6. Lector univ. drd. Laurentiu Popescu - Contributia agriculturii la realizarea cresterii economice in Romania. Comparatii internationale
 7. Conf. univ. dr. Adam Fleseriu - Grupurile de munca
 8. Conf. univ. dr. Adam Fleseriu - Industria hoteliera
 9. Lector univ. dr. Adrian Pocol - Aspecte privind realizarea unui branding online de succes
 10. Lector univ. dr. Letitia Rad - Aspecte privind internationalizarea distributiei marfurilor
 11. Lector univ. dr. Letitia Rad - Consideratii privind efectele (rezultatele) distributiei
 12. Lector univ. drd. Corina Rusu - Aspecte privind calitatea serviciilor comerciale
 13. Lector univ. drd. Octavia Suta - Organizarea activitatilor de baza ale intreprinderii turistice din mediul rural
 14. Lector univ. drd. Octavia Suta - Etapele implementarii unei strategii locale de dezvoltare durabila a turismului rural
 15. Ec. drd. Smaranda Pop, Ec. drd. Avia Morar - Strategii si mijloace de crestere in cadrul firmelor romanesti
 16. Ec. drd. Smaranda Pop - Fuziuni si achizitii de firme pe piata interna si internationala (2004/2005)
 17. Ec. drd. Avia Morar, Ec. drd. Lazar Morar - Produsul ecologic - element al mixului de marketing si contributia lui la imbunatatirea performantei de mediu a organizatiei
 18. Ec. drd. Avia Morar, Ec. drd. Lazar Morar - Abordarea ciclului de viata a produsului pe baza conceptului "de la leagan la mormant"
 19. Prof. univ. dr. Vasile Marian - Clepsidra monetara
 20. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Lect. univ. dr. Gheorghe Fatacean - Politici si optiuni contabile cu privire la emisiunea instrumentelor de capital propriu
 21. Conf. univ. dr. Radu Danciu, Asist. univ. drd. Marius Deac -Deficiente in organizarea si conducerea contabilitatii intreprinderilor
 22. Lector univ. dr. Mihaela Nicoara - Sistemul conturilor nationale. Perspective
 23. Lector univ. dr. Mihaela Nicoara - Contabilitatea impozitului pe profit
 24. Lect. univ. dr. Gheorghe Fatacean - Dimensiunea contabilitatii manageriale si a controlului de gestiune in cadrul sistemului contabil al valorilor mobiliare
 25. Ec. dr. Alin Tudor Baiescu - Piata de asigurari
 26. Ec. dr. Alin Tudor Baiescu - Asigurarile de viata de grup
 27. Prof. univ. dr. Ioan Mihoc, Conf. univ. dr. Cristina Fatu - Asupra unor proprietati optimale ale estimatorilor in metoda celor mai mici patrate
 28. Prof. univ. dr. Sever Groze - Rezolvarea ecuatiilor operationale in spatii supermetrice
 29. Conf. univ. dr. Cristina Fatu - Teorema lui Glivenko
 30. Conf. univ. dr. Cristina Fatu - Problema estimarilor parametrilor
 31. Asist. univ. drd. Camelia Chisalita-Cretu - Cheia publica si aplicatiile ei
 32. Asist. univ. drd. Marius Deac -Asigurarea imaginii fidele asupra patriminiului cu ajutorul controlului intern si extern 
CONDEIE STUDENTESTI 
 1. Stud. an IV Contab., Ancuta - Ioana Stupinean -Factorii de risc si de incertitudine
 2. Stud. an IV MFB, Dan Paltan - Morala si etica in afaceri - evaziunea fiscala
 3. Stud. an. IV MFB, Dan Mihai Timoc -Costurile integrarii Romaniei in Uniunea europeana
 4. Stud. an. III Cristina Fleseriu - Crearea de masa monetara
 5. Stud. an. III Cristina Fleseriu - Evaziunea fiscala

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. VIII

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. Prof.univ.dr. Aurel Negucioiu - Piata muncii sau piata fortei de munca?
 2. Prof univ. dr. Petru Prunea - Modalitati eficiente de abordare a analizei jundamentale in cercetarea fenomenului bursier
 3. Prof. univ. dr. Dumitru Matis - Amortizare si convergenta contabila internationala

  ECONOMIE 
 1. Prof. univ. dr. Ioan Mihut - Impactul globalizarii asupra managementului contemporan
 2. Prof. univ. dr. Vasile Marian - Cai si mijloace de stimulare a cercetarii stiintifice in invatamantul superior
 3. Conf. univ. dr. Aurel Maier, Cerc. st. drd. Daniela Lazar - Muntii Vladeasa. Potentialul turistic
 4. Lect. univ. drd. Laurentiu Popescu - Utilizarea produsului intern brut in tarile dezvoltate in perioada 1970-2000
 5. Lect. univ. dr. Crina Petrescu - Doctrine economice contemporane: Noul Institutionalism Economic
 6. Lect. univ. dr. Crina Petrescu, Ruxandra Malina Petrescu - Aspecte pozitive si factori de risc pentru agricultura romaneasca sin perspective aderarii la Uniunea Europeana
 7. Lect. univ. drd. Corina Rusu - Aspecte provind rolul si locul comertului cu produse nealimentare in cadrul circulatiei marfurilor
 8. Lect. univ. drd. Octavia Suta - Particularitatile ruralului romanesc-premise a dezvoltarii activitatii turistice
 9. Lect. univ. drd. Octavia Suta - Cu privire la conceptual de turism durabil
 10. Stud. an III, Mihai Timoc - Adricultura, pas important in vederea integrarii Romaniei in Uniunea Europeana
 11. Stud. an III Ancuta Stupineanu - Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii


  MANAGEMENT - MARKETING 
 1. Lect. univ. dr. Adam Fleseriu - Managementul resurselor umane in hotelurile din Cluj-Napoca
 2. Lect. univ. dr. Adam Fleseriu - Normativele de personal in turism
 3. Lect. univ. drd. Daniela Rus - Aspecte privind evolutia comertului romanesc in perspectiva aderarii Romaniei la U.E.
 4. Lect. univ. drd. Letitia Rad - Interdependentele existente intre distributie si celelalte element ale mixului de marketing
 5. Lect. univ. drd. Letitia Rad - Conflictul, puterea si controlul in canalele de marketing
 6. Lect. univ. drd. Adrian Pocol - Particularitati ale politicii de pret in industria turistica
 7. Asist. univ. drd. Rosana Buzgau - Metode de apreciere a calitatii activitatii unitatilor de turism

  FINANTE - CONTABILITATE - BURSE 
 1. Prof. univ. dr. Ioan Trenca - Consideratii provind comportamentul financiar performant al bancilor comerciale
 2. Lect. univ. drd. Mihaela Nicoara - Armonizarea reglementarilor contabile cu Directia a VI-a a Comunitatii Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationala
 3. Lect. univ. drd. Mihaela Nicoara - Metode statistice simple de analiza utilizate la nivel macroeconomic
 4. Lect. univ. drd. Mihaela Nicoara - Conceptele de economiei nationala si complex economic national
 5. Lect. univ. drd. Dumitru Popa - Etica bancara Concept, ratiuni, rolul ei in cadrul activitatilor bancare
 6. Lect. univ. drd. Dumitru Popa - Rolul statului in economia contemporana
 7. Economist drd. Alin Tudor Baiescu - Dezvoltarea economico-financiara a tarii si piata de asigurari
 8. Economist drd. Alin Tudor Baiescu - Aspecte esentiale ale procesului de constituire a companiilor de asigurari de viata
 9. Asist. univ. drd. Diana Hancu - Mixul de promovare cu particularitati pe piata asigurarilor
 10. Asist. univ. drd. Diana Hancu - Ciclul vanzarii. Particularitati in asigurari

  MATEMATICA - INFORMATICA - ANALIZA ECONOMICA 
 1. Prof. univ. dr. Sabina Funar - Actualitati provind piata bursiera din Romania
 2. Prof. univ. dr. Ioan Mihoc, Lect. univ. drd. Cristina Fatu - Valori medii conditionate si teoria estimarii
 3. Prof. univ. dr sever Groze, Prof. univ. dr. Garofita Pavel - Metoda modificata a coardei in rezolvarea ecuatiilor operatoriale definite in spatii Frechet
 4. Lect. univ. drd. Cristina Fatu - Categorie si probabilitate
 5. Prep. univ. drd. Marius Deac - Sisteme de planificare a resurselor intreprinderii. Asteptari si rezultate
 6. Doctorand Camelia Cretu - Directii de cercetare in aplicarea refactorizarii

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. VII

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. Prof.univ.dr.A. Negucioiu, Economie monetarizata, monetizata si nemonetarizata, Trecut, prezent si viitor
 2. Prof.univ.dr.P.Prunea, Elaborarea deciziei in conditii de rationalitate limitata
 3. Prof.univ.dr.D. Matis, Contabilitatea de inflatie
ECONOMIE
 1. Prof.univ.dr. Aurel Negucioiu - Criza ecologica - trasaturi, cauze, remedii
 2. Prof.univ.dr.Petru Prunea - Riscul ratei dobanzii
 3. Prof.univ.dr. Dumitru Matis - Leasingul: concept, avantaje si limite
ECONOMIE
 1. Prof.univ.dr Ioan Mihut - Mersul reformei economice in Polonia
 2. Conf.univ.dr. Vasile Marian - Taxa pe valoarea adaugata si produsul intern
 3. Conf.univ.dr. Aurel Maier Cerc.st.drd. Daniela Lazar - Considerente asupra turismului din Muntii Gilau si Muntele Mare
 4. Lect. univ.dr. Maria Gabriela Hoza - Forumurile sociale de la Porto Alegre oglinda a fenomenului globalizarii
 5. Lect. univ.drd. Laurentiu Popescu - Dinamica produsului intern brut si a comertului international in statele dezvoltate
 6. Asist.univ.dr. Crina Petrescu - Natura in gandirea economica - din Antichitate la Neoclasici
 7. Asist.univ.drd. Corina Rusu - Importanta tehnologiei comerciale in cadrul comertului modern
 8. Asist univ. drd. Octavia Violeta Suta - Locul turismului rural in economia romaneasca
 9. Asist univ. drd. Octavia Violeta Suta - Aspecte ale desfasurarii ecoturismului in Romania
 10. Stud. an IV Smaranda Nicoleta Lup - Tehnici de comunicare utilizate in vanzari
 11. Stud. an II Lorand Minyo - Aspecte socio-psihologice ale deciziei de cumparare
 12. Stud. an I. Teodor Malinas - Schimbari majore in mediul natural inconjurator Clima si Apa
 13. Stud. an I. Laura Nicoleta Muresan - Orasele si mediul. Reproiectarea oraselor pentru oameni - necesitati si posibilitati
 14. Stud. an I Andra Caracaleanu - Locul si rolul produselor si serviciilor forestiere in Romania
 15. Stud. An I Bogdan Marius Chira - Riscul incertitudinea si teoria jocurilor in economie 
MANAGEMENT – MARKETING 
 1. Prof.univ.dr. Sabina Funar Lect.univ. drd. Radu Modola - Despre risc si incertitudine in adoptarea deciziilor manageriale
 2. Lect.univ.dr. Maria Gabriela Hoza - O analiza calitativa a site-urilor turistice romanesti
 3. Lect.univ.dr. Adam Fleseriu - Masurarea si studierea timpului de munca
 4. Lect.univ.dr. Adam Fleseriu - Oboseala si stresul in timpul muncii
 5. Lect.univ.drd. Radu Modola - Despre etica in afaceri
 6. Lect.univ.drd. Daniela Rus - Aspecte privind distributia produselor industriale
 7. Asist.univ. drd. Letitia Rad - Consideratii privind diferentierea si pozitionarea ofertei unei firme
 8. Asist.univ.drd. Letitia Rad - Aspecte privind influenta grupurilor de referinta asupra comportamentului consumatorului
 9. Asist.univ. drd. Laura Narcisa Dragoescu - Retragerea si excluderea asociatiilor din societatile comerciale
 10. Asist.univ. drd. Rosana Buzgau - Tendinte ale turismului romanesc 
FINANTE - CONTABILITATE – BURSE 
 1. Prof.univ.dr. Aurel Ioan Giurgiu - Cu privire la conceptul de finante
 2. Prof.univ.dr. Vasile Zaharia, Prep.univ. Mugurel Pop - Fiscalitatea si redistribuirea veniturilor
 3. Prof.univ.dr. Ioan Trenca - Banci, bancheri, cultura si civilizatia bancara
 4. Prof.univ.dr. Ioan Tranca - Performante si risc in bancile comerciale
 5. Prof.univ.dr. Gheorghe Staneanu - Probleme financiare ale asigurarilor sociale de sanatate in tara noastra
 6. Prof.univ.dr. Ioan Oprean, Asist.univ.drd. Radu Lenghel - Tehnici de exercitare in controlul fiscal
 7. Lect.univ.drd. Radu Danciu, Asist.univ.drd. Radu Lenghel - Raportarea in audit
 8. Lect.univ.drd. Radu Danciu, Prep.univ. drd. Marius Deac - Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate privind imobilizarile corporale si necorporale
 9. Lect.univ.drd. Mihaela Nicoara - Impozitul pe venitul global
 10. Lect.univ.drd. Dumitru Popa - Formarea pietei monetare si locul ei in tranzitia Romaniei la economia de piata
 11. Lect.univ.drd. Dumitru Popa - Marketing financiar-bancar
 12. Lect.univ.drd. Dumitru Popa - Creditarea si evaluarea riscului
 13. Economist drd. Alin Tudor Baiescu - Riscul in asigurari
 14. Economist drd. Alin Tudor Baiescu - Coordonatele istorice ale asigurarilor
 15. Asist.univ.drd. Diana Hancu - Comportament organizational
 16. Asist.univ.drd. Radu Dorin Lenghel - Contabilitatea francizei
 17. Asist.univ.drd. Radu Dorin Lenghel - Contabilitatea Lhon-ului
 18. Prep.univ. Mugurel Pop - Evolutia opiniilor asupra principiilor impozitarii 
MATEMATICA - INFORMATICA - ANALIZA ECONOMICA 
 1. Prof.univ.dr. Sabina Funar - Aspecte privind piata carnii de pasare in Romania
 2. Prof.univ.dr. Ioan Mihoc, Asist.univ. drd. Cristina Ioana Fatu - Asupra distributiei Gamma
 3. Prof.univ.dr. Sever Groze, Prof.univ.dr. Garofita Pavel - Aplicarea metodei coardei la rezolvarea ecuatiilor diferentiale de ordinul intai
 4. Lect.univ. dr. Cristina Gabriela Florea - Evaluarea la inflatie a elementelor patrimoniale
 5. Lect.univ.drd. Paraschiva Maruta, Asist.univ.drd. Octavia Violeta Suta - Studiu statistic asupra variatiei volumului si Structurii PIB in Romania
 6. Asist univ. drd. Cristina Ioana Fatu - Estimarea generala in medie patratica
 7. Asist.univ.drd. Dan Sitar - Forma normala 3 : Pacientul a fost salvat, opriti tratamentul
 8. Prep.univ. drd. Marius Deac - Utilizarea XML for Business Reporting Language
 9. Doctorand Maria Camelia Cretu - Rolul refactorizarii in procesul de dezvoltare a produselor soft

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. VI

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. Prof.univ.dr.A. Negucioiu, Economie monetarizata, monetizata si nemonetarizata, Trecut, prezent si viitor
 2. Prof.univ.dr.P.Prunea, Elaborarea deciziei in conditii de rationalitate limitata
 3. Prof.univ.dr.D. Matis, Contabilitatea de inflatie
ECONOMIE
 1. Prof.univ.dr.M. Naghi, Conf.univ.dr.R. Stegerean, Eficienta economica si sociala a implementarii sistemelor avansate de conducere a productiei
 2. Conf.univ.dr.A. Maier, drd. C.N. Botan, Potentialul hidromineral al judetului Cluj si valorificarea sa
 3. Lector univ.drd. S. Pop, Aspecte ale locului si rolului noilor tehnologii de informare si comunicare asupra comertului mondial
 4. Economist A. Bajenaru, Posibilitati de imbunatatire a eficientei activitatii de supraveghere prudentiala bancara
 5. Economist R.Ivan, "Economul: prima revista cu caracter economic a romanilor din Transilvania in sec.al XIX-lea
 6. Asist.univ.drd.C.Pop, Bancassurance-o oferta moderna pe piata financiara
 7. Asist.univ.drd.O. Suta, Sezonalitatea activitatii turistice
 8. Prep.univ.drd.M. Giurgea, Perspectiva culturala asupra globalizarii
 9. Prep.univ.A. Matran, Locul si rolul negustorilor ramani brasoveni in promovarea si intensificarea legaturilor economice inter-romanesti
 10. Prep.univ.drd.I. Vecerdea, Contributia economistului Stefan Zeletin la critica "critcismuilui" din gandirea social economica romaneasca
 11. Economist drd.A. Cocean, Leasing-ul in practica agentilor economici din Romania
 12. Strd.an IV B.Ritiu, Cadrul conceptual al strategiilor unitatilor economice
 13. Asist.univ.drd.D.C.Petrescu, Cercetarea in publicitate si psihologia
 14. Asist.univ.drd.C. Rusu, Necesitatea unor relatii perfecte cu clientii
 15. Asist.univ.drd.C. Lugojan, Bancasigurarea
 16. Asist.univ.drd.M. Oroian, Unele consideratii asupra politicii "portilor deschise" in perioada interbelica
MANAGEMENT – MARKETING
 1. Conf.univ.dr.M.D. Pop, Maeketingul direct-element al mixului de comunicatie al firmei
 2. Lector univ.drd.A. Fleseriu, Strategii de motivare a angajatilor utilizate in unitatile de turism
 3. Lector univ.drd.A.Fleseriu, Formarea profesionala si dezvoltarea carierei
 4. Asist.univ. drd. R.Buzgau, Turismul international parte integranta a relatiilor economice externe
 5. Asist.univ.drd.R.Buzgau, Analiza riscului economic si financiar al unitatii economice
 6. Asist.univ.drd.A.Pocol, Particularitati ale planificarii strategice in turism
 7. Stud.an IV. A. Tempfli, Marketing prin INTERNET
 8. Stud.an.III.S.N. Lup, Stiluri si calitati manageriale in contextul integrarii europene
 9. Stud.anI R.Paltan, Statul in gandirea si teoria sociala
FINANTE-CONTABILITATE-BURSE-MATEMATICA-INFORMATICA
 1. Prof.univ.dr.S.Funar, economist M.Sabau, Studiul unor indicatori financiari privind activitatea firmelor din Jud. Cluj in perioada 1997-2000
 2. Prof.univ.dr.S.Groze, Prof.univ.dr.G.Pavel, Principiul majorantei in rezolvarea ecuatiilor opetatoriale
 3. Lector univ.dr.C.Florea, Calculul si analiza situatiei nete
 4. Lector univ.drd.P.Maruta, Indici statistici in analiza economico-financiara
 5. Lector univ.drd.R.Danciu, Prep.univ.drd.M.Deac, Aspecte privind contabilitatea leasing-ului financiar
 6. Lector univ.drd.R.Danciu, Prep.univ.drd.M.Deac, Aspecte privind modelele de contabilizare utilizate in Romania
 7. Lector univ.drd.M.Nicoara, Conturile nationale nefinanciare
 8. Lector univ.drd.M.Nicoara, Contabilitate nationala-Operatii economice privind bunurile si serviciile
 9. Lector univ.drd.M.Nicoara, Contabilitate nationala-Operatii de repartitie
 10. Lector univ. drd. M.Vasloban, Analiza fundamentala a unei societati comerciale la Bursa de Valori Bucuresti
 11. Economist drd. D.Popa, Mersul constructiei sistemului Bancar si a pietei monetare. Starea actuala in Romania
 12. Economist drd. D.Popa, Rolul echilibrului monetar in strategia de tranzitie la economia de piata in Romania
 13. Economist drd. A.T.Baiescu, Rolul social si economico-financiar al asigurarilor de viata pentru Romania in tranzitie
 14. Economist A.Bejenaru, Posibilitati de imbunatatire a eficientei activitatii de supraveghere prudentiala bancara
 15. Asist.univ.drd.R.Lenghel, Factoring-ul
 16. Asist.univ.drd.D.Hancu, Management strategic in societatii de asigurare din Romania
 17. Asist.univ.drd. R.Lenghel, Asist univ.drd.D.Hancu, Calculul si inregistrarea impozitului pe veniturile obtinute de microintreprinderi
 18. Asist.univ.drd.C.Fatu, Asupra erorii medii patrate
 19. Asist.univ. drd.D.Hancu, Asist.univ.drd.R.Lenghel, Stadiul actual al asigurarilor din Romania
 20. Asist.univ.drd.L.E.Popa, Importanta corectei constatari si evaluari a materiei impozabile in evitarea evaziunii fiscale
 21. Prep.univ.drd.A.C.Ignat, Cambia si biletul la ordin in practica incidentelor de plati

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. V

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. 1. Prof.univ.dr.A.Negucioiu - Cat de noua este noua economie?
  2. Prof.univ.dr.P.Prunea - Competitivitatea firmei intre eficienta si productivitate
  3. Prof.univ.dr.D.Matis - Reglementarea pietei asigurarilor din Romania intre necesitate si realitate

  ECONOMIE

  1. Prof.univ.dr.M.Naghi, Lect.univ.drd.R.Stegerean - Consideratii privind eficienta sociala a intreprinderilor comerciale
  2. Prof.univ.dr.A.Codoban, Prep.univ.M.Giurgea - Proprietatea comuna si comunismul la Platon
  3. Lect.univ.dr.A.Maier - Axele de dezvoltare economica in Nord-Vestul Romaniei
  4. Lect.univ.dr.A.Dodescu - Evaluarea variatiilor de bunastare a comunitatii
  5. Lect.univ.dr.C.Postelicu - Unele tendinte actuale in comertul exterior al Romaniei
  6. Lect.univ.drd.S.Pop - Noua economie
  7. Asist.univ.drd.C.Lugojan - Cauzele care genereaza declansarea si desfasurarea inflatiei
  8. Asist.univ.drd.C.Rusu - Aspecte privind caracteristicile ofertei de servicii in perioada actuala
  9. Asist.univ.drd.O.V.Suta, Asist.univ.drd.C.Rusu - Efienta sociala in comert si turism
  10. Asist.univ.drd.O.V.Suta - Participarea turismului la dezvoltarea economico-sociala a tarii
  11. Asist.univ.drd.A.Todea - Estimarea riscului de piata, evidente empirice pe piata romaneasca
  12. Prep.univ.drd.M.I.Pop, Prep.univ.drd.D.Ogrutan - Exportul - parghie principala de relansare si reafirmare a economiei remanesti
  13. Prep.univ.drd.I.Pop-Cohut, Inflatia moderata
  14. I.M.Husian, student - Paradoxuri ale dezvoltarii economice actuale
  15. A.M.B.Scridonesi, - Guvernarea mondiala o iluzie utila
  16. D.E.Huda, student - O noua economie pentru un secol nou 

  MANAGEMENT-MARKETING 

  1. Prof.univ.dr.I.S. Pop - Evaluarea perceptiei calitatii serviciilor de catre consumatori
  2. Conf.univ.dr.M.D.Pop, Asist.univ.dr.A.Pocol - Strategia de internationalizare a firmei, alegerea modului de prezenta pe pietele straine
  3. Lect.univ.drd.A.Fleseriu - Serviciile oferite de intreprinderile de turism
  4. Asist.univ.drd.R.Buzgau - Aspecte privind analiza rentabilitatii unitatilor de turism
  5. Asist.univ.drd.D.Rus - Aspecte privind utilizarea eficienta a timpului managerului
  6. Asist.univ.drd.D.Rus - Modalitati de perfectionare a activitatii de comercializare a produselor din industria textila
  7. Asist.univ.drd.A.Pocol - Marketingul intern-premisa a atingerii obiectivelor in firmele de servicii
  8. Asist.univ.drd.L.Rad - Aspecte privind adaptarea strategiilor de marketing la piata globala
  9. E.O.Echim, student - Managerul - Persoana educata. Caracteristici, Formare, Rol
  10. A.Grecu, student - Managementul - functie sociala si arta libera
  11. A.Petrescu, student - Strategii de valorificare a spiritului intreprinzator
  12. A.R.Tempfli, student - Targurile si expozitiile instrumente de marketing
  13. D.Donea, student - Trecut, prezent si viitor in management. Cum poate deveni managementul mai eficient? 

  FINANTE-CONTABILITATE-BURSE

  1. Prof.univ.dr.D.Matis, Lect.univ.drd.R.Danciu - Aspecte privind contabilizarea vanzarii produselor finite prin magazinele proprii de desfacere
  2. Conf.univ.dr.M.Batrancea, Prof.univ.dr.I.Batrancea, stud.L.M.Batrancea - Modele trigonometrice de analiza a echilibrului financiar-monetar al agentilor economici
  3. Conf.univ.dr.V.Marian - Dobanda nominala si dobanda reala
  4. Lect.univ.drd.R.Danciu - Model de analiza economico-financiara a societatilor comerciale pe baza situatiilor financiare anuale
  5. Lect.univ.drd.M.Nicoara - Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale incapand cu data de 1.04.2001
  6. Asist.univ.drd.M.Achim - Fiscalitatea operatiunilor de leasing
  7. Asist.univ.drd.S.Achim - Analiza comparativa a schemelor de bilant contabil existente in sistemul contabil romanesc actual
  8. Asist.univ.drd.I.Vlad - Tehnologia WAP. Instrument pentru urmarirea informatiilor bursiere
  9. Asist.univ.drd.S.Achim, Asist.univ.drd.M.Achim - Posibilitati de imbunatatire a contabilitatii de gestiune in Romania
  10. Asist.univ.drd.M.Achim, Asist.univ.drd.S.Achim - Analiza bilantului contabil pe baza bilantului financiar
  11. Asist.univ.drd.R.D.Lenghel - Diferentele nationale si armonizarea contabila internationala
  12. Asist.univ.drd.A.Todea - Estimarea riscului de piata, evidente empirice pe piata romaneasca
  13. Prep.univ.drd.M.Badila - Stocurile in conditiile aplicarii standardelor internationale
  14. Prep.univ.drd.A.M.Ciochina - Aspecte actuale ale riscului in asigurari
  15. Prep.univ.drd.D.Hancu - Riscuri si asigurari
  16. Ec.drd.L.M.Gabor - Modelarea univariata a ratei somajului 

  MATEMATICA-INFORMATICA-ANALIZA ECONOMICA

  1. Prof.univ.dr.C.Avornicului - Consideratii privind folosirea metodologiei CORBA in aplicatii distribuite
  2. Prof.univ.dr.S.Groze - Modele iterative de rezolvare a ecuatiilor aperationale definite in spatii abstracte
  3. Prof.univ.dr.S.Funar, Asist.univ.drd.I.Vlad- Tranzactionarea actiunilor prin Internet
  4. Conf.univ.dr.R.Lacurezeanu, Asist.univ.drd.L.Moceanu - Relatia dintre tehnologiile informationale si Educatie
  5. Lect.univ.dr.C.G.Florea - Analiza echilibrului financiar cu ajutorul ratelor de structura ale bilantului
  6. Lect.univ.dr.M.G.Hoza - Aspecte privind Internetul in afaceri - situatia in Cluj-Napoca
  7. Asist.univ.drd.C.I.Fatu - Probleme de estimare
  8. Asist.univ.drd.L.Moceanu, conf.univ.dr.R.Lacurezeanu - Aspecte privind decuritatea datelor om eBussines
  9. Asist.univ.drd.S.Popa - Posibilitati de modelare a datelor
  10. Prep.univ.drd.M.Deac - Implementari internet la Facultatea de Stiinte Economicedin Cluj-Napoca a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"
  11. Prep.univ.drd.M.Deac - Sisteme expert in companiile internationale de contabilitate
  12. Prep.univ.A.S.Prodan - Evolutia schemei in baza de date relationale
  13. Prep.univ.A.S.Prodan - Gestiunea automata a proceselor

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. IV

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE

 1. Prof.univ.dr.Aurel Negucioiu, Tehnica, omul si natura
 2. Prof.univ.dr.Mihai Naghi, Prep.univ.drd. Rosana Buzgau, Aspecte privind comunicarea manageriala inunitatile de turism
 3. Prof.univ.drd. Dumitru Matis, Armonizarea contabilitatii romanesti cu directivele CEE si standardele internationale de contabilitate
ECONOMIE
 1. Prof.univ.dr. Toader Ionescu, Ec.drd. Rica Ivan, revista economica din Sibiu despre unitatea economica a pamantului romanesc
 2. Conf.univ.dr. Doru Farcas, Despre productivitate si modalitati concrete de crestere a ei in romania
 3. Conf.univ.dr. Vasile Marian, Program de urmarire a derularii unui credit
 4. Conf.univ.dr. Vasile Marian, Limite ale ratei dobanzii
 5. Lector univ.dr. Alina Badulescu, Prep.univ.drd. Ioana Pop-Cohut, Consideratii generale cu privire la abordarea fenomenului inflationist
 6. Lector univ.dr. Anca Dodescu, Efectele fiscalitatii asupra comportamentului economic
 7. Lector univ.dr. Anca Dodescu, Pre.univ.drd. Ioana Pop-Cohut, curba Phillips si amendamentul Friedman-Phelps
 8. Lector univ.dr.Andrei Goga, Prep.univ.drd. Octavia Violeta Suta, Evolutii monetarein perspectiva integrarii europene
 9. Lector univ.dr. Catalin Postelnicu, formarea industriei globale - caracteristica actuala a economiei mondiale
 10. Prep.univ. Mihai Giurgea, doctrina economica la Aristotel
 11. Prep.univ. Razvan Gonczi-Leanca, Organizarea si functionarea societatilor de valori mobiliare
 12. Prep.univ.drd. Carmen Ana Lugojan, Politici antiinflationiste: analiza comparata prin prisma efectelor economice si sociale
 13. Prep.univ. Delia Ogrutan, Regimuri vamale in Romania
 14. Prep.univ.drd. Dacinia Crina Petrescu, economia mediului- o preocupare a ultimelor decenii
 15. Prep.univ.drd. Corina Rusu, Aspecte privind relatiile comertului cu producatorii
 16. Prep.univ.drd.octavia violeta Suta, Aspecte privind organizarea si desfasurarea agroturismului in Romania
 17. prep.univ.drd. Octavia Violeta suta, Aspecte privind contributia agroturismului la dezvoltarea socio-economica a satului romanesc
 18. Prof.univ.dr. Toader Ionescu, Ec.drd. Ioan Vecerdea, Neoliberalismul si socialismul liberal in opera sociologului roman Dimitrie Draghicescu
 19. Studenta Naomi Balogh, Biodiversitatea vegetala si avantajele ei pentru bunastarea societatii
 20. Studenta Mihaela Breban, Spicuiri despre corporatiile transnationale
 21. student Teodor Aurel Cret, Revolutia informationala. O abordare economica
 22. Student Rares Moldovan, Societatea bazata pe cunostinte si invatamantul
MANAGEMENT-MARKETING
 1. Prof.univ.dr. Liviu Ilies, Abordari ale conceptului de calitate
 2. Prof.univ.dr. Liviu Ilies, Importanta muncii in echipa, conditii esentiale pentru introducerea managementului calitatii in institutiile de invatamant superior
 3. Prof.univ.dr. Ioan S.Pop, Asist.univ.drd. Daniela Rus, Structuri organizatorice ale grupurilor mici din turism si comert
 4. conf.univ.dr. Stefan Sipos, Impactul mijloacelor juridice asupra eficientei transporturilor comerciale de marfuri in Romania
 5. Lector univ.drd. Adam Fleseriu, Principii de ergonomie aplicate in restaurante
 6. Asist.univ.drd. Radu Modola, Prep.univ.drd. Rosana Buzgau, Aspecte privind evaluarea eficientei managementului
 7. Asist.univ.drd. Codruta Osoian, Studenta Laura Silvia Ocos, Interviulu de apreciere a performantelor profesionale ale angajatilor
 8. Asist.univ.drd. Codrta Osoian, Studenta Irina Patras-Ciceu, Interviul- instrument de marketing
 9. Asist.univ.drd. Daniela Rus, Motivatie si performanta- abordare din punct de vedere managerial
 10. Asist.univ.drd. Daniela Rus, Prep.univ.drd. Letitia Rad, Aspecte privind strategiile de marketing aplicate de lideri, challangeri, urmaritori si firmele mici pe piata
 11. asist.univ.drd. Nelia Steliac, Necesitatea si importanta reducerii costurilor de productie
 12. Prep.univ.drd. rosana Buzgau, Analiza Economico-financiara si managementul unitatilor economice
 13. Prep.univ. Diana Miruna Hancu, Impactul relatiei management-marketing asupra societatilor de asigurari
 14. Prep.univ.drd. Raluca Lupu, Organizarea si functionarea institutiilor francofone
 15. Prep.univ.drd. Dacinia Crina Petrescu, Managementul mediului si instrumentele economice
 16. Prep.univ.drd. Adrian Pocol, Necesitatea aplicarii marketingului in sistemul bancar
 17. Prep.univ.drd. Letitia Rad, Consideratii privind principalii factori care influenteaza comportamentul consumatorului
 18. Ec. Sorina Doinita Farcas, Gastronomia romaneasca si rolul ei in activitatea turistica
FINANTE-CONTABILITATE-BURSE
 1. Prep.univ.dr. Ioan batrancea, Lector univ.dr. Maria Batrancea, Intervalul de siguranta financiara-criteriu de baza in stabilirea echilibrului financiar al firmei
 2. Prof.univ.dr. Partenie Dumbrava, Cai de perfectionare a contabilitatii unitatilor de alimentatie publica din lantul de hoteluri si restaurante "Continental"
 3. Conf.univ.dr. Sabina Funar, Aspecte privind piata bursiera in Romania
 4. Lector univ.drd. Radu Danciu, Normalizarea si liberalizarea contabilitatii in conditiile economiei de piata
 5. Lector univ.dr. Adela Deaconu, Asist.univ.drd. Gheorghe Fataceanu, Aspecte privind evaluarea si reevaluarea valorilor mobiliare
 6. Lector univ.dr. Adela Deaconu, Ec.drd. Alexandra Mutiu, Diagnosticul financiar stabilit pe baza bilantului contabil
 7. Asist.univ.drd. Mihaela Nicoara, Teoria si practica masurarii si exprimarii rezultatelor activitatii macroeconomice
 8. Asist.univ.drd.Nelia Steliac, Posibilitati de evidentiere a utilizarii eficiente a activelor circulanta materiale prin intermediul vitezei de rotatie
 9. Prep.univ. radu Lenghel, Evaziunea fiscala si modalitati de combatere
MATEMATICA-INFORMATICA-ANALIZA ECONOMICA
 1. Prof.univ.dr. sever Groze, Algoritmi paraleli
 2. Prof.univ.dr. Anton Muresan, Model dinamic continuu de crestere economica
 3. Prep.univ.drd. Cristina Ioana Fatu, Asupra estimarii in medie patratica

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. III

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE
Asist. Univ. drd. Radu MODOLA – secretar stiintific al colegiului de redactie

MECANISME ECONOMICE DE ACTIUNE
 1. Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu, Valoarea si unele probleme ale ei
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Piata asigurarilor din Romania - Realizari si perspective
 3. Prof. univ. dr. Partenie Dumbrava, imobilizarile corporale si implicatiile lor asupra rezultatelor economice
 4. Conf. univ. dr. Sabina Funar, Economia romaneasca. Deziderat 1990, realitate 1998, perspectiva 2000
 5. Conf. univ. dr. Petru Bintintan, Prep. univ. drd. Corina Rusu, Relatiile comertului cu consumatorii in economia moderna
 6. Conf. univ. dr. Sabina Funar, Asistent univ. drd. Radu Modola, Marketingul de relatii
 7. Asistent univ. drd. Mihaela Nicoara, Implicatiile anularii facilitatilor fiscale pentru investitori si exportatori
 8. Prep.univ. Radu Lenghel, Mecanismul financiar al provizioanelor
 9. Prep univ. Corina Rusu, Avantajele unui contract de Franchishing in dezvoltarea structurii comerciale actuale
 10. Prep. univ. drd. Octavia Suta. Prep. univ. drd. Carmen Lugojan, Cu privire la cerintele realizarii unui sistem economic durabil
 11. Prof. univ. dr. Partenie Dumbrava, Asistent univ. drd. Mihaela Nicioara, Entitatile economice in economia de tranzitie
 12. Prep univ. drd. Crina Petrescu, Idei actuale in gandirea si activitatea economica a profesorului Gromoslav Mladenatz
 13. Asistent univ. dr. Anca Dodascu, Distinctia sector public - sector privat in economia de piata
 14. Prep. univ. drd Daniela Beju, Refinantarea societatilor bancare de catre Banca Nationala a Romaniei dupa anul 1990
 15. Prep. univ. drd. Daniela Rus, Consideratii privind etica in afaceri
 16. Prep. univ. drd. Letitia Rad, responsabilitatea sociala si etica activitatii de marketing
 17. Prep. univ. drd. Ioana Pop Cohut, Politica fiscala factor de stimulare a activitatii si stabilitatii economice
 18. Ec. Anca Bintintan Socaciu, Reorganizarea societatii nationale a cailor ferate romane. Necesitate -continut- consecinte
 19. Asistent univ. drd. Mirela Popa, Student Daniel Vlad, Politica industriala - factor de accelerare a procesului de restructurare
 20. Student Alexandra Gecu, Modalitati in strategiile firmelor. De la perspectiva pe termen scurt la perspectiva pe termen lung
 21. Student Gabriel Budusan, Individualitatea- element al bunastarii in conceptia lui John Stuart Mill
 22. Student Mihaela Crainic John Stuart Mill. Despre libertatea gandirii si a cuvantului
 23. Sudent Dragos. Mois. Realizara economica a proprietatii
 24. Student Oana Tarta, Aspecte ale formarii si aplicarii preturilor in prezent in comertul cu produse alimentare
 25. Student Antonia Matilda Bazga, Despre limitele autoritatii statului asupra individului 
MASURAREA SI ESTIMAREA ECONOMICA, INFORMARE SI COMUNICARE 
 1. Prof. univ. dr. Ioan Cainap, Procedeu de apreciere a performantelor economice si financiare ale unei firme
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Lector univ. drd. Gheorghe Fataceanu, Consideratii provind contabilitatea intermedierilor financiare
 3. Lector univ dr. Adela Deaconu, Contabilizarea plus-valorilor pe termen lung
 4. Lector univ. dr. Mariana Muresan, Prep. univ. Cristina Nistor, Relatiile prin Internet cu investotorii sunt inca deficitare
 5. Lect. univ. dr. Mariana Muresan, Prep. univ. Cristina Nistor, Locul centrelor de profit in sistemul contabil romanesc
 6. Lector univ. dr. Adela Deaconu, Lector univ. dr. Adriana Tiron Tudor, reflectarea in contabilitate a disponibilitatilor si a operatiilor in devize
 7. Asist. univ. drd. Cristina Florea, Modalitati de cuantificare a relatiei dintre volumul productiei - costuri - venituri - profit
 8. Asist. univ. drd. Cristina Ioana Fatu, Asupra unor probleme de estimare
 9. Prep. univ. drd. Octavia Violeta Suta, Cu privire la locul si rolul turismului in cadrul balantei de plati externe a Romaniei
 10. Prep. univ. drd. Rosana Buzgau, Modele de calcul ale cifrei de afaceri
 11. Prep. univ. drd. Raluca Lupu, Le francais et le angage des affaires. (Limba franceza si limbajul afacerilor) 
CAPITALUL UMAN CONTINUT, FORMARE, ROL 
 1. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Prep. univ. drd. Adrian Pocol, Compartimentul de Resurse Umane
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Asistent univ. drd. Codruta Osoian, Functia de resurse umane
 3. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Lector univ. drd. Adam Fleseriu, Probleme privind flexibilitatea timpului de lucru
 4. Lect. univ. drd. Adam Fleseriu, Aspecte specifice privind organizarea muncii personalului de servire din unitatile de alimentatie din industria hoteliera
 5. Asistent univ. dr. Victor Gheorghe Barcan, Modalitati actuale de predare si invatare a statisticii economice asistate de calculator
 6. Studenta Noemi Anita Balogh, Invatamantul la timpul viitor 
RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE FUNCTIONARE SI EVOLUTIE
 1. Prof. univ. dr. Viorel Beju, Factorii de formare si modofocare a preturilor externe
 2. Prof. univ. dr. Anca Borza, Ec. Melania Duma, Aliantele strategice si competitivitatea strategica
 3. Lector univ. dr. Mihaela Lutas, Lector univ. dr. Ioan Lumperdean, Integrarea economica est-europeana - experienta CAER. (O abordare istorico-economica)
 4. Lector univ. dr. Catalin Postelnicu, Globalizarea activitatii economice si comertul mondial contemporan
 5. Asistent univ. drd. Dana Bako, Perspective ale evolutiei pietelor de capital
 6. Prep. univ. dr. Carmen Lugojan, Moneda unica europeana si modalitatile de implementare a ei
 7. Prep univ. drd. Monica Ghiurco, Aspecte actuale ale investitiilor in turismul internationale. Tendinte in industria hoteliera
 8. Prep. univ. drd. Ioana Beca, Aspecte ale relatiilor comerciale dintre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii
 9. Studenta Mihaela Breaban. investitiile directe de capital in strainatate. Factorul determinant al expansiunii economice a corporatiilor multinationale
 10. Studenta Dana Monica Pipi, Robert Reich despre sfarsitul promovarii interesului national
 11. Student Marius Ardelean, Corporatiile si interesele nationale in intelegerea lui Robert B. Reich
 12. Student andrei Hangan, nationalitatea corporatiei si importanta ei in lumea contemporana
 13. Asistent univ. drd. Maria Gabriela Hoza, Utilizarea noilor tehnologii informatice in intreprindere si impactul asupra relatiilor economice internationale

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. II

Colegiul de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE
Asist. Univ. drd. Radu MODOLA – secretar stiintific al colegiului de redactie

MECANISME ECONOMICE DE ACTIUNE
 1. Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu, Valoarea si unele probleme ale ei
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Piata asigurarilor din Romania - Realizari si perspective
 3. Prof. univ. dr. Partenie Dumbrava, imobilizarile corporale si implicatiile lor asupra rezultatelor economice
 4. Conf. univ. dr. Sabina Funar, Economia romaneasca. Deziderat 1990, realitate 1998, perspectiva 2000
 5. Conf. univ. dr. Petru Bintintan, Prep. univ. drd. Corina Rusu, Relatiile comertului cu consumatorii in economia moderna
 6. Conf. univ. dr. Sabina Funar, Asistent univ. drd. Radu Modola, Marketingul de relatii
 7. Asistent univ. drd. Mihaela Nicoara, Implicatiile anularii facilitatilor fiscale pentru investitori si exportatori
 8. Prep.univ. Radu Lenghel, Mecanismul financiar al provizioanelor
 9. Prep univ. Corina Rusu, Avantajele unui contract de Franchishing in dezvoltarea structurii comerciale actuale
 10. Prep. univ. drd. Octavia Suta. Prep. univ. drd. Carmen Lugojan, Cu privire la cerintele realizarii unui sistem economic durabil
 11. Prof. univ. dr. Partenie Dumbrava, Asistent univ. drd. Mihaela Nicioara, Entitatile economice in economia de tranzitie
 12. Prep univ. drd. Crina Petrescu, Idei actuale in gandirea si activitatea economica a profesorului Gromoslav Mladenatz
 13. Asistent univ. dr. Anca Dodascu, Distinctia sector public - sector privat in economia de piata
 14. Prep. univ. drd Daniela Beju, Refinantarea societatilor bancare de catre Banca Nationala a Romaniei dupa anul 1990
 15. Prep. univ. drd. Daniela Rus, Consideratii privind etica in afaceri
 16. Prep. univ. drd. Letitia Rad, responsabilitatea sociala si etica activitatii de marketing
 17. Prep. univ. drd. Ioana Pop Cohut, Politica fiscala factor de stimulare a activitatii si stabilitatii economice
 18. Ec. Anca Bintintan Socaciu, Reorganizarea societatii nationale a cailor ferate romane. Necesitate -continut- consecinte
 19. Asistent univ. drd. Mirela Popa, Student Daniel Vlad, Politica industriala - factor de accelerare a procesului de restructurare
 20. Student Alexandra Gecu, Modalitati in strategiile firmelor. De la perspectiva pe termen scurt la perspectiva pe termen lung
 21. Student Gabriel Budusan, Individualitatea- element al bunastarii in conceptia lui John Stuart Mill
 22. Student Mihaela Crainic John Stuart Mill. Despre libertatea gandirii si a cuvantului
 23. Sudent Dragos. Mois. Realizara economica a proprietatii
 24. Student Oana Tarta, Aspecte ale formarii si aplicarii preturilor in prezent in comertul cu produse alimentare
 25. Student Antonia Matilda Bazga, Despre limitele autoritatii statului asupra individului 
MASURAREA SI ESTIMAREA ECONOMICA, INFORMARE SI COMUNICARE 
 1. Prof. univ. dr. Ioan Cainap, Procedeu de apreciere a performantelor economice si financiare ale unei firme
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Lector univ. drd. Gheorghe Fataceanu, Consideratii provind contabilitatea intermedierilor financiare
 3. Lector univ dr. Adela Deaconu, Contabilizarea plus-valorilor pe termen lung
 4. Lector univ. dr. Mariana Muresan, Prep. univ. Cristina Nistor, Relatiile prin Internet cu investotorii sunt inca deficitare
 5. Lect. univ. dr. Mariana Muresan, Prep. univ. Cristina Nistor, Locul centrelor de profit in sistemul contabil romanesc
 6. Lector univ. dr. Adela Deaconu, Lector univ. dr. Adriana Tiron Tudor, reflectarea in contabilitate a disponibilitatilor si a operatiilor in devize
 7. Asist. univ. drd. Cristina Florea, Modalitati de cuantificare a relatiei dintre volumul productiei - costuri - venituri - profit
 8. Asist. univ. drd. Cristina Ioana Fatu, Asupra unor probleme de estimare
 9. Prep. univ. drd. Octavia Violeta Suta, Cu privire la locul si rolul turismului in cadrul balantei de plati externe a Romaniei
 10. Prep. univ. drd. Rosana Buzgau, Modele de calcul ale cifrei de afaceri
 11. Prep. univ. drd. Raluca Lupu, Le francais et le angage des affaires. (Limba franceza si limbajul afacerilor) 
CAPITALUL UMAN CONTINUT, FORMARE, ROL 
 1. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Prep. univ. drd. Adrian Pocol, Compartimentul de Resurse Umane
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Asistent univ. drd. Codruta Osoian, Functia de resurse umane
 3. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Lector univ. drd. Adam Fleseriu, Probleme privind flexibilitatea timpului de lucru
 4. Lect. univ. drd. Adam Fleseriu, Aspecte specifice privind organizarea muncii personalului de servire din unitatile de alimentatie din industria hoteliera
 5. Asistent univ. dr. Victor Gheorghe Barcan, Modalitati actuale de predare si invatare a statisticii economice asistate de calculator
 6. Studenta Noemi Anita Balogh, Invatamantul la timpul viitor 
RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE FUNCTIONARE SI EVOLUTIE
 1. Prof. univ. dr. Viorel Beju, Factorii de formare si modofocare a preturilor externe
 2. Prof. univ. dr. Anca Borza, Ec. Melania Duma, Aliantele strategice si competitivitatea strategica
 3. Lector univ. dr. Mihaela Lutas, Lector univ. dr. Ioan Lumperdean, Integrarea economica est-europeana - experienta CAER. (O abordare istorico-economica)
 4. Lector univ. dr. Catalin Postelnicu, Globalizarea activitatii economice si comertul mondial contemporan
 5. Asistent univ. drd. Dana Bako, Perspective ale evolutiei pietelor de capital
 6. Prep. univ. dr. Carmen Lugojan, Moneda unica europeana si modalitatile de implementare a ei
 7. Prep univ. drd. Monica Ghiurco, Aspecte actuale ale investitiilor in turismul internationale. Tendinte in industria hoteliera
 8. Prep. univ. drd. Ioana Beca, Aspecte ale relatiilor comerciale dintre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii
 9. Studenta Mihaela Breaban. investitiile directe de capital in strainatate. Factorul determinant al expansiunii economice a corporatiilor multinationale
 10. Studenta Dana Monica Pipi, Robert Reich despre sfarsitul promovarii interesului national
 11. Student Marius Ardelean, Corporatiile si interesele nationale in intelegerea lui Robert B. Reich
 12. Student andrei Hangan, nationalitatea corporatiei si importanta ei in lumea contemporana
 13. Asistent univ. drd. Maria Gabriela Hoza, Utilizarea noilor tehnologii informatice in intreprindere si impactul asupra relatiilor economice internationale

"Probleme actuale ale gandirii, stiintei si practicii economico-sociale" VOL. I

Colegiu de redactie:

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU – coordonator
Prof. univ. dr. Anton DRAGOESCU
Prof. univ. dr. Sever GROZE
Asist. Univ. drd. Radu MODOLA – secretar stiintific al colegiului de redactie

MECANISME ECONOMICE DE ACTIUNE
 1. Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu, Valoarea si unele probleme ale ei
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Piata asigurarilor din Romania - Realizari si perspective
 3. Prof. univ. dr. Partenie Dumbrava, imobilizarile corporale si implicatiile lor asupra rezultatelor economice
 4. Conf. univ. dr. Sabina Funar, Economia romaneasca. Deziderat 1990, realitate 1998, perspectiva 2000
 5. Conf. univ. dr. Petru Bintintan, Prep. univ. drd. Corina Rusu, Relatiile comertului cu consumatorii in economia moderna
 6. Conf. univ. dr. Sabina Funar, Asistent univ. drd. Radu Modola, Marketingul de relatii
 7. Asistent univ. drd. Mihaela Nicoara, Implicatiile anularii facilitatilor fiscale pentru investitori si exportatori
 8. Prep.univ. Radu Lenghel, Mecanismul financiar al provizioanelor
 9. Prep univ. Corina Rusu, Avantajele unui contract de Franchishing in dezvoltarea structurii comerciale actuale
 10. Prep. univ. drd. Octavia Suta. Prep. univ. drd. Carmen Lugojan, Cu privire la cerintele realizarii unui sistem economic durabil
 11. Prof. univ. dr. Partenie Dumbrava, Asistent univ. drd. Mihaela Nicioara, Entitatile economice in economia de tranzitie
 12. Prep univ. drd. Crina Petrescu, Idei actuale in gandirea si activitatea economica a profesorului Gromoslav Mladenatz
 13. Asistent univ. dr. Anca Dodascu, Distinctia sector public - sector privat in economia de piata
 14. Prep. univ. drd Daniela Beju, Refinantarea societatilor bancare de catre Banca Nationala a Romaniei dupa anul 1990
 15. Prep. univ. drd. Daniela Rus, Consideratii privind etica in afaceri
 16. Prep. univ. drd. Letitia Rad, responsabilitatea sociala si etica activitatii de marketing
 17. Prep. univ. drd. Ioana Pop Cohut, Politica fiscala factor de stimulare a activitatii si stabilitatii economice
 18. Ec. Anca Bintintan Socaciu, Reorganizarea societatii nationale a cailor ferate romane. Necesitate -continut- consecinte
 19. Asistent univ. drd. Mirela Popa, Student Daniel Vlad, Politica industriala - factor de accelerare a procesului de restructurare
 20. Student Alexandra Gecu, Modalitati in strategiile firmelor. De la perspectiva pe termen scurt la perspectiva pe termen lung
 21. Student Gabriel Budusan, Individualitatea- element al bunastarii in conceptia lui John Stuart Mill
 22. Student Mihaela Crainic John Stuart Mill. Despre libertatea gandirii si a cuvantului
 23. Sudent Dragos. Mois. Realizara economica a proprietatii
 24. Student Oana Tarta, Aspecte ale formarii si aplicarii preturilor in prezent in comertul cu produse alimentare
 25. Student Antonia Matilda Bazga, Despre limitele autoritatii statului asupra individului 
MASURAREA SI ESTIMAREA ECONOMICA, INFORMARE SI COMUNICARE 
 1. Prof. univ. dr. Ioan Cainap, Procedeu de apreciere a performantelor economice si financiare ale unei firme
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Matis, Lector univ. drd. Gheorghe Fataceanu, Consideratii provind contabilitatea intermedierilor financiare
 3. Lector univ dr. Adela Deaconu, Contabilizarea plus-valorilor pe termen lung
 4. Lector univ. dr. Mariana Muresan, Prep. univ. Cristina Nistor, Relatiile prin Internet cu investotorii sunt inca deficitare
 5. Lect. univ. dr. Mariana Muresan, Prep. univ. Cristina Nistor, Locul centrelor de profit in sistemul contabil romanesc
 6. Lector univ. dr. Adela Deaconu, Lector univ. dr. Adriana Tiron Tudor, reflectarea in contabilitate a disponibilitatilor si a operatiilor in devize
 7. Asist. univ. drd. Cristina Florea, Modalitati de cuantificare a relatiei dintre volumul productiei - costuri - venituri - profit
 8. Asist. univ. drd. Cristina Ioana Fatu, Asupra unor probleme de estimare
 9. Prep. univ. drd. Octavia Violeta Suta, Cu privire la locul si rolul turismului in cadrul balantei de plati externe a Romaniei
 10. Prep. univ. drd. Rosana Buzgau, Modele de calcul ale cifrei de afaceri
 11. Prep. univ. drd. Raluca Lupu, Le francais et le angage des affaires. (Limba franceza si limbajul afacerilor) 
CAPITALUL UMAN CONTINUT, FORMARE, ROL 
 1. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Prep. univ. drd. Adrian Pocol, Compartimentul de Resurse Umane
 2. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Asistent univ. drd. Codruta Osoian, Functia de resurse umane
 3. Prof. univ. dr. Dumitru Purdea, Lector univ. drd. Adam Fleseriu, Probleme privind flexibilitatea timpului de lucru
 4. Lect. univ. drd. Adam Fleseriu, Aspecte specifice privind organizarea muncii personalului de servire din unitatile de alimentatie din industria hoteliera
 5. Asistent univ. dr. Victor Gheorghe Barcan, Modalitati actuale de predare si invatare a statisticii economice asistate de calculator
 6. Studenta Noemi Anita Balogh, Invatamantul la timpul viitor 
RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE FUNCTIONARE SI EVOLUTIE
 1. Prof. univ. dr. Viorel Beju, Factorii de formare si modofocare a preturilor externe
 2. Prof. univ. dr. Anca Borza, Ec. Melania Duma, Aliantele strategice si competitivitatea strategica
 3. Lector univ. dr. Mihaela Lutas, Lector univ. dr. Ioan Lumperdean, Integrarea economica est-europeana - experienta CAER. (O abordare istorico-economica)
 4. Lector univ. dr. Catalin Postelnicu, Globalizarea activitatii economice si comertul mondial contemporan
 5. Asistent univ. drd. Dana Bako, Perspective ale evolutiei pietelor de capital
 6. Prep. univ. dr. Carmen Lugojan, Moneda unica europeana si modalitatile de implementare a ei
 7. Prep univ. drd. Monica Ghiurco, Aspecte actuale ale investitiilor in turismul internationale. Tendinte in industria hoteliera
 8. Prep. univ. drd. Ioana Beca, Aspecte ale relatiilor comerciale dintre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii
 9. Studenta Mihaela Breaban. investitiile directe de capital in strainatate. Factorul determinant al expansiunii economice a corporatiilor multinationale
 10. Studenta Dana Monica Pipi, Robert Reich despre sfarsitul promovarii interesului national
 11. Student Marius Ardelean, Corporatiile si interesele nationale in intelegerea lui Robert B. Reich
 12. Student andrei Hangan, nationalitatea corporatiei si importanta ei in lumea contemporana
 13. Asistent univ. drd. Maria Gabriela Hoza, Utilizarea noilor tehnologii informatice in intreprindere si impactul asupra relatiilor economice internationale
Untitled Document
   
   
   
.