e-FSE
?

Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor

În prezent, colectivul Departamentului de Contabilitate și Administrarea Afacerilor este format din 14 cadre didactice titulare şi 4 cadre didactice asociate. Oferta catedrei este diversificată pe disciplinele predate la diferite niveluri de instruire: licență şi masterat. La nivel de licență, Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor asigură susținerea activităților didactice şi de cercetare ştiințifică la următoarele discipline: Bazele contabilității, Informatică economică, Matematici aplicate în economie, Economie, Introducere în drept, Limba străină (engleză, franceză) pentru afaceri, Educaţie fizică, Contabilitate financiară, Finanţe, Preṭuri ṣi concurenṭặ, Management, Dreptul afacerilor, Corespondenṭặ economicặ în limba străină (engleză, franceză), Statistică economică, Modele matematice în economie, Marketing, Gestiunea financiarặ a întreprinderii, Economie europeanặ, Eticặ în afaceri, Istoria civilizaṭiei creṣtine, Contabilitate de gestiune, Baze de date, Fiscalitate, Contabilitatea instituțiilor publice, Tranzacṭii economice internaṭionale, Iniṭierea afacerilor ṣi antreprenoriat, Politici de marketing, Cercetặri aplicative de piaṭặ, Control şi audit financiar, Sisteme informatice de gestiune, Piețe de capital şi operațiuni de bursă, Produse şi servicii bancare, Evaluarea afacerilor, Economie monetarặ ṣi de credit, Managementul resurselor umane, Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Asigurări şi reasigurări, Analizặ economico-financiară, Expertiză şi consultanță fiscală, Contabilitate bancară, Eficienṭa investiṭiilor, Contabilitate ṣi gestiune fiscalặ, Practica de specialitate.

La nivel de masterat, Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Contabilitatea aprofundată a afacerilor, Contabilitate şi fiscalitate, Drept comercial, Fiscalitate comparată, Standarde internaționale de raportare financiară, Eticặ ṣi integritate academicặ, Contabilitate managerială, Contabilitatea operațiunilor speciale, Auditarea situațiilor financiare, Evaluarea economicặ ṣi financiarặ a întreprinderii, Gestiunea resurselor umane, Negocierea în afaceri, Bugetarea ṣi gestiunea afacerilor, Întocmirea și auditarea situaṭiilor financiare consolidate, Dreptul afacerilor, Standarde internaționale de audit, Control şi audit intern, Diagnostic financiar, Expertiză şi deontologie contabilă, Sisteme contabile informatizate și auditarea acestora, Proiecte ṣi cercetặri economice – stagiu de practicặ Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele activitặṭi ṣtiinṭifice destinate studenților:

 • Cercul de Finanţe;
 • Cercul de Contabilitate;
 • Cercul de Informatică economica;
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi.

Cadre didactice titulare

 • Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ, Director de departament -Birou: P10 - mihaela.nicoara@cantemircluj.ro - Competenţe: Economie
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - Birou: 113 - radu.danciu@cantemircluj.ro - Competenţe: Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - Birou: 110 - cristina.florea@cantemircluj.ro - Competenţe: Finanţe
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD - Birou: P11 - miranda.vlad@ cantemircluj.ro - Competenţe: Informatică
 • Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU - Birou: 511 - adam.fleseriu@cantemircluj.ro - Competenţe: Management, Turism
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - Birou: 513 - cristina.fatu@cantemircluj.ro - Competenţe: Matematică, Statistică
 • Conf. univ.dr. Radu LENGHEL - Birou: 502 - radu.lenghel@cantemircluj.ro - Competenţe: Contabilitate, Audit
 • Conf. univ. dr. Adrian POCOL - Birou: 507 - adrian.pocol@cantemircluj.ro - Competenţe: Marketing
 • Conf. univ. dr. Mugurel POP - Birou: 501 - mugurel.pop@cantemircluj.ro - Competente: Economie
 • Conf.univ.dr. Rodica ŢÎRLEA - Birou: 513 - rodica.tirlea@cantemircluj.ro - Competenţe: Finanţe
 • Conf. univ.dr. Marius DEAC - Birou: 502 - marius.deac@cantemircluj.ro - Competenţe: Contabilitate
 • Lector univ. dr. Mihai GIURGEA - Birou: 501 - mihai.giurgea@cantemircluj.ro - Competenţe: Drept

Cadre didactice asociate

 • Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU - info@cantemircluj.ro - Competenţe: Contabilitate
 • Lect. univ. dr. Ioana SASU-BOLBA - info@cantemircluj.ro - Competenţe: Limba engleza
 • Lect. univ. dr.Elena DAMIAN - info@cantemircluj.ro - Competenţe: Limba franceza
 • As. univ. dr. Ovidiu Ciprian BÂRLUṬIU - Birou: Sala de sport a Facultăţii de Drept UCDC - info@cantemircluj.ro - Competenţe: Educaţie fizică
e-FSE

Positive SSL
www.cantemircluj.ro © 2019