Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate

În prezent, colectivul Departamentului de Finanțe și Contabilitate este format din 8 cadre didactice titulare şi 4 cadre didactice asociate. Oferta catedrei este diversificată pe disciplinele predate la diferite niveluri de instruire: licență şi masterat. La nivel de licență, Departamentul de Finanţe şi Contabilitate asigură susținerea activităților didactice şi de cercetare ştiințifică la următoarele discipline: Matematici aplicate în economie, Informatică economică, Bazele contabilității, Limba străină (engleză, franceză) pentru afaceri, Educaţie fizică , Contabilitate financiară, Finanţe, Corespondenta economica în limba străină (engleză, franceză), Statistică economică, Modele matematice în economie, Contabilitate de gestiune, Baze de date, Fiscalitate, Contabilitatea instituțiilor publice, Control şi audit financiar, Sisteme informatice de gestiune, Piețe de capital şi operațiuni de bursă, Produse şi servicii bancare, Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Asigurări şi reasigurări, Analiza economico-financiară, Expertiză şi consultanță fiscală, Contabilitate bancară.

La nivel de masterat, Departamentul de Finanțe şi Contabilitate asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Contabilitate aprofundată, Contabilitatea operațiunilor speciale, Contabilitate managerială, Contabilitate şi fiscalitate, Auditarea situațiilor financiare, Fiscalitate comparată, Întocmirea și auditarea situatiilor financiare consolidate, Standarde internaționale de audit, Standarde internaționale de raportare financiară, Control şi audit intern, Diagnostic financiar, Expertiză şi deontologie contabilă, Sisteme contabile informatizate și auditarea acestora. Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele activitati stiintifice destinate studenților:

 • Cercul de Finanţe;
 • Cercul de Contabilitate;
 • Cercul de Informatică economica;
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi.

Cadre didactice titulare

 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD, Director de departament Birou: P11 Email: miranda.vlad@ cantemircluj.ro Competenţe: Informatică
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU Birou: 113 Email: radu.danciu@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA Birou: 110 Email: cristina.florea@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Birou: 513 Email: cristina.fatu@cantemircluj.ro Competenţe: Matematică, Statistică
 • Conf. univ.dr. Radu LENGHEL Birou: 410 Email: radu.lenghel@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate, Audit
 • Conf.univ.dr. Rodica ŢÎRLEA Birou: 513 Email: rodica.tirlea@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Conf. univ.dr. Marius DEAC Birou: 502 Email: marius.deac@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Lector univ.dr. Rosana BUZGAU Birou: 402 Email: rosana.buzgau@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe

Cadre didactice asociate

 • Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Lect. univ. dr. Ioana SASU-BOLBA Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Limba engleza
 • Lect. univ. dr.Elena DAMIAN Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Limba franceza
 • As. univ. drd. Oana ORBAN Birou: Sala de sport a Facultăţii de Drept UCDC Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Educaţie fizică
Untitled Document