Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

Departamentul de Economie şi Management

Colectivul Departamentului de Economie şi Management este format din 9 cadre didactice titulare şi 1 cadru didactic asociat. Oferta departamentului este diversificată şi cuprinde discipline care vizează programele de studii de licență şi de masterat. La nivelul programelor de studii de licență, Departamentul de Economie şi Management asigură susţinerea activităților didactice la următoarele discipline: Microeconomie, Introducere în drept, Macroeconomie, Management, Drept comercial, Marketing, Gestiunea financiară a întreprinderii, Economie europeană, Etica în afaceri, Tranzacţii economice internaţionale, Iniţierea afacerilor şi antreprenoriat, Politici de marketing, Cercetări aplicative de piață, Evaluarea afacerilor, Economie monetară și de credit, Managementul resurselor umane, Comerț internațional, Mărfuri alimentare și nealimentare, Comportamentul consumatorului, Turism internațional, Marketingul serviciilor, Metode și tehnici promoționale, Managementul calității.

La nivelul programelor de studii de masterat, Departamentul de Economie şi Management asigură susținerea activităților didactice la următoarele discipline: Managementul afacerilor,Tehnici de negociere, Comunicarea în relațiile publice, Contabilitate națională, Sistemul juridic al contabilității, Dreptul afacerilor. Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele activități științifice destinate studenţilor:

 • Cercul de Economie
 • Cercul de Management
 • Cercul de Marketing
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi

Cadre didactice titulare

 • Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU, Director de departament Birou: 511 Email: adam.fleseriu@cantemircluj.ro Competenţe: Management, Turism
 • Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ Birou: P10 Email: mihaela.nicoara@cantemircluj.ro Competenţe: Economie
 • Conf. univ. dr. Adrian POCOL Birou: 507 Email: adrian.pocol@cantemircluj.ro Competenţe: Marketing
 • Conf. univ. dr. Mugurel POP Birou: 412 Email: mugurel.pop@cantemircluj.ro Competente: Economie
 • Lector univ. dr. Mihai GIURGEA Birou: 407 Email: mihai.giurgea@cantemircluj.ro Competenţe: Drept
 • Lector univ. dr. Diana HANCU Birou: 508 Email: diana.hancu@cantemircluj.ro Competenţe: Etică, Merceologie
 • Lector univ. dr. Letiţia ISTRATE Birou: 510 Email: letitia.istrate@cantemircluj.ro Competenţe: Marketing
 • Lector univ. dr. Daniela RUS Birou: 510 Email: daniela.rus@cantemircluj.ro Competenţe: Management
 • Lect. univ. dr. Dragoş VANA Birou: 501 Email: dragos.vana@cantemircluj.ro Competenţe: Management

Cadre didactice asociate

 • Conf. univ. dr. Corina RUSU Birou: 510 Email: corina.rusu@cantemircluj.ro Competenţe: Comerţ, Management
Untitled Document