Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor

În prezent, colectivul Departamentului de Contabilitate și Administrarea Afacerilor este format din 14 cadre didactice titulare şi 4 cadre didactice asociate. Oferta catedrei este diversificată pe disciplinele predate la diferite niveluri de instruire: licență şi masterat. La nivel de licență, Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor asigură susținerea activităților didactice şi de cercetare ştiințifică la următoarele discipline: Bazele contabilității, Informatică economică, Matematici aplicate în economie, Economie, Introducere în drept, Limba străină (engleză, franceză) pentru afaceri, Educaţie fizică, Contabilitate financiară, Finanţe, Preṭuri ṣi concurenṭặ, Management, Dreptul afacerilor, Corespondenṭặ economicặ în limba străină (engleză, franceză), Statistică economică, Modele matematice în economie, Marketing, Gestiunea financiarặ a întreprinderii, Economie europeanặ, Eticặ în afaceri, Istoria civilizaṭiei creṣtine, Contabilitate de gestiune, Baze de date, Fiscalitate, Contabilitatea instituțiilor publice, Tranzacṭii economice internaṭionale, Iniṭierea afacerilor ṣi antreprenoriat, Politici de marketing, Cercetặri aplicative de piaṭặ, Control şi audit financiar, Sisteme informatice de gestiune, Piețe de capital şi operațiuni de bursă, Produse şi servicii bancare, Evaluarea afacerilor, Economie monetarặ ṣi de credit, Managementul resurselor umane, Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Asigurări şi reasigurări, Analizặ economico-financiară, Expertiză şi consultanță fiscală, Contabilitate bancară, Eficienṭa investiṭiilor, Contabilitate ṣi gestiune fiscalặ, Practica de specialitate.

La nivel de masterat, Departamentul de Contabilitate și Administrarea Afacerilor asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Contabilitatea aprofundată a afacerilor, Contabilitate şi fiscalitate, Drept comercial, Fiscalitate comparată, Standarde internaționale de raportare financiară, Eticặ ṣi integritate academicặ, Contabilitate managerială, Contabilitatea operațiunilor speciale, Auditarea situațiilor financiare, Evaluarea economicặ ṣi financiarặ a întreprinderii, Gestiunea resurselor umane, Negocierea în afaceri, Bugetarea ṣi gestiunea afacerilor, Întocmirea și auditarea situaṭiilor financiare consolidate, Dreptul afacerilor, Standarde internaționale de audit, Control şi audit intern, Diagnostic financiar, Expertiză şi deontologie contabilă, Sisteme contabile informatizate și auditarea acestora, Proiecte ṣi cercetặri economice – stagiu de practicặ Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele activitặṭi ṣtiinṭifice destinate studenților:

 • Cercul de Finanţe;
 • Cercul de Contabilitate;
 • Cercul de Informatică economica;
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi.

Cadre didactice titulare

 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD, Director de departament Birou: P11 Email: miranda.vlad@ cantemircluj.ro Competenţe: Informatică
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU Birou: 113 Email: radu.danciu@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA Birou: 110 Email: cristina.florea@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU Birou: 511 Email: adam.fleseriu@cantemircluj.ro Competenţe: Management, Turism
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Birou: 513 Email: cristina.fatu@cantemircluj.ro Competenţe: Matematică, Statistică
 • Conf. univ.dr. Radu LENGHEL Birou: 410 Email: radu.lenghel@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate, Audit
 • Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ Birou: P10 Email: mihaela.nicoara@cantemircluj.ro Competenţe: Economie
 • Conf. univ. dr. Adrian POCOL Birou: 507 Email: adrian.pocol@cantemircluj.ro Competenţe: Marketing
 • Conf. univ. dr. Mugurel POP Birou: 412 Email: mugurel.pop@cantemircluj.ro Competente: Economie
 • Conf.univ.dr. Rodica ŢÎRLEA Birou: 513 Email: rodica.tirlea@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Conf. univ.dr. Marius DEAC Birou: 502 Email: marius.deac@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Lector univ.dr. Rosana BUZGAU Birou: 402 Email: rosana.buzgau@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Lector univ. dr. Mihai GIURGEA Birou: 407 Email: mihai.giurgea@cantemircluj.ro Competenţe: Drept
 • Lector univ. dr. Dragos VANA Birou: 502 Email: dragos.vana@cantemircluj.ro Competenţe: Management

Cadre didactice asociate

 • Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Lect. univ. dr. Ioana SASU-BOLBA Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Limba engleza
 • Lect. univ. dr.Elena DAMIAN Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Limba franceza
 • As. univ. dr. Ovidiu Ciprian BÂRLUṬIU Birou: Sala de sport a Facultăţii de Drept UCDC Email: info@cantemircluj.ro Competenţe: Educaţie fizică
Untitled Document