FSE-UCDC
?

CENTRUL DE CERCETĂRI ECONOMICE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI

director centru: Conf. univ. dr. Marius DEAC
e-FSE


www.cantemircluj.ro © 2019