?

Oferta educationala 2021

Eşti absolvent de învățământ superior economic și iți dorești să devii EXPERT CONTABIL ?

Alege programul de studii:

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere


Program de studii cu dublă acreditare ARACIS şi CECCAR ceea ce conferă absolvenţilor accesul fără examen la stagiul de experţi contabili.

Programul de studii de masterat este o continuare a studiilor de licenţă şi are rolul de a asigura formarea profesioniştilor contabili (experţi contabili, auditori financiari şi consultanţi fiscali) şi a conducătorilor de compartimente financiar- contabile. Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi firme de audit membre ale Camerei auditorilor financiari din România.

Informatii admitere master 2021

Program de studii

Nr. locuri
învăţământ cu frecvență

Durata de şcolarizare Obs.

Contabilitatea şi auditul afacerilor
(acreditat ARACIS si CECCAR)
- detalii AICI -

50

2 ani

Program acreditat CECCAR care asigura intrarea in stagiul de expert contabil


 

 

Admiterea se face pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă de la examenul de licență.

 
 

 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

  • Cerere de înscriere tip 
  • Diploma de licenţă (original si copie) sau adeverința de absolvire în care se menționează media la examenul de licenţă (original)
  • Diploma de bacalaureat - copie
  • Carte de identitate (original si copie)
  • Certificat de naştere (original si copie)
  • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
  • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
  • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
 

 

FACILITATI:

  1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru absolventii licentiati ai facultatilor din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"
 
 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2021@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977

 

 

 

 

 www.cantemircluj.ro © 2019