?

Admitere 2020

Eşti absolvent de liceu şi iţi doreşti o carieră de succes în contabilitate digitală şi informatică de gestiune?
Eşti absolvent de studii superioare dar îţi doreşti să te perfecţionezi?
Ai un loc de muncă dar visezi la propria afacere?
Îţi doreşti o carieră de analist programator în domeniul economic?
Înscrie-te la programul de studii:
CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
acreditat de către ARACIS cu grad de încredere

Programul de studii oferă o pregătire temeinică utilizând cele mai performante soluţii didactico-pedagogice şi multimedia pentru a dobândi competenţe în contabilitate digitală, utilizarea sistemelor ERP, precum şi în domeniul analizei, proiectării, implementării şi întreţinerii sistemelor informatice de gestiune.
Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi cu firme de informatică specializate în informatică de gestiune sau în asigurarea implementării şi mentenanţei sistemelor informatice de gestiune.
Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

Inscriere online admitere


Informații admitere licenta 2020

Program de studii

Forma de învăţământ / nr. locuri

Durata de şcolarizare

cu frecvenţă
(Zi)

cu frecvenţă redusă
(F.R.)

Contabilitate şi informatică de gestiune (acreditat)
- detalii AICI -

75

100

3 ani

 

Calendarul  admiterii la licență in anul universitar 2020-2021
Sesiunea iulie 2020
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor 15.06 - 31.07.2020
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 31.07.2020
Perioada de contestații 31.07 - 01.08.2020
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 01.08.2020

Confirmarea locului prin plata a 1/2 din taxa de scolarizare

02.08 - 17.08.2020
Sesiunea septembrie 2020
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor 01.08 - 25.09.2020
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 25.09.2020
Perioada de contestații 25.09 - 26.09.2020
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 26.09.2020

Confirmarea locului prin plata a 1/2 din taxa de scolarizare

27.09 - 02.10.2020
Sesiunea 2 septembrie 2020
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor 26.09.2020 - 29.09.2020
Afişarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși 29.09.2020
Perioada de contestații 29.09.2020-30.09.2020
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși 30.09.2020

Confirmarea locului prin plata a 1/2 din taxa de scolarizare

30.09.2020-03.10.2020

 

Taxe de admitere și școlarizare la nivel de licență in anul universitar 2020-2021
Taxă de admitere
  100 lei

Taxă de școlarizare

  2600 lei

 

 

Admiterea pentru anul universitar se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

 

 
 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

 • Cerere de înscriere tip 
 • Diploma de bacalaureat (original si copie) sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat (original)
 • Carte de identitate (original si copie)
 • Certificat de naştere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
 • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
 • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
   
 

 

FACILITATI:

 1. Se acordă o reducere cu 250 lei a taxei de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia până la data stabilită pentru plata primei rate
 2. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două programe de studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. Reducerea se acordă numai pentru un program de studii universitare care are taxa mai mică.
 3. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru studenţii care provin din aceeaşi familie (părinţi, copii, fraţi, surori, soţi) aplicată pentru fiecare cursant în parte cu condiţia ca solicitanţii să achite integral taxa de şcolarizare anuală. Dacă nu este îndeplinită condiţia de achitare integrală a taxei de şcolarizare, reducerea nu poate fi aplicată niciunuia.
 4. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru licenţiaţii Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” şi ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular.
 5. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru primii trei studenţi din fiecare an de studiu de la învăţământul cu frecvenţă, clasaţi în ordinea mediilor generale ale anului universitar precedent.

Reducerile de la literele b - d se aplică în momentul depunerii cererii şi a documentaţiei cerute pentru fiecare caz în parte şi nu se acordă cumulativ.
Reducerile nu se aplică retroactiv.

 
 

Plata taxelor de scoala (inclusiv taxa de confirmare) se poate face la casieria facultatii (consultati programul casieriei) sau prin transfer bancar in contul RO18 BTRL 0130 1202 9647 43XX deschis la Banca Transilvania.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2020@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977
 

 www.cantemircluj.ro © 2019