...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti

vă invită la

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI

"ECONOMIA - PREZENT ŞI VIITOR"

Ediţia a XI-a

organizată online în data de 27 mai 2021, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

COMITETUL DE ORGANIZARE

Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ - preşedinte mihaela.nicoara@cantemircluj.ro
Conf. univ. dr. Rodica Mariana ŢÎRLEA- secretar rodica.tirlea@cantemircluj.ro

Membri

Conf. univ. dr. Cristina Gabriela FLOREA
Conf. univ. dr. Miranda Petronella VLAD
Conf. univ. dr. Cristina FĂTU
Conf. univ. dr. Adrian POCOL
Conf. univ. dr. Radu Dorin LENGHEL
Conf. univ. dr. Mugurel Gabriel Sorin POP
Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ
Conf.  univ. dr. Marius DEAC
Lector univ. dr. Mihai GIURGEA
Lector. univ. dr. Dragoş VANA

Pentru informaţii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la e-mail: cercetare@cantemircluj.ro

www.cantemircluj.ro © 2021