?

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti

vă invită la

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI

"ECONOMIA - PREZENT ŞI VIITOR"

Ediţia a IX-a

organizată în zilele de 24 mai 2019, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr.56

COMITETUL DE ORGANIZARE

Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ - preşedinte mihaela.nicoara@cantemircluj.ro
Conf. univ. dr. Rodica Mariana ŢÎRLEA- secretar rodica.tirlea@cantemircluj.ro

Membri

Conf. univ. dr. Cristina Gabriela FLOREA
Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU
Conf. univ. dr. Miranda Petronella VLAD
Conf. univ. dr. Cristina FĂTU
Conf. univ. dr. Adrian POCOL
Conf. univ. dr. Radu Dorin LENGHEL
Conf. univ. dr. Mugurel Gabriel Sorin POP
Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ
Conf.  univ. dr. Marius DEAC
Lector univ. dr. Rosana BUZGĂU
Lector univ. dr. Mihai GIURGEA
Lector. univ. dr. Dragoş VANA

Pentru informaţii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la e-mail: cercetare@cantemircluj.rowww.cantemircluj.ro © 2019