?

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti

vă invită la Conferinţa

„PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE"

ediţia a XXII-a

organizată în zilele de 17-18 mai 2019, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr.56

Înscriere comunicări

  • termenul limită de înscriere electronică a participanţilor şi de trimitere a titlului împreună cu rezumatul, cuvintele cheie şi codurile JEL : 10 mai 2019
  • termenul limită pentru notificarea autorilor cu privire la acceptarea lucrării: 12 mai 2019;
  • lucrările se vor transmite pe adresa de e-mail: cercetare@cantemircluj.ro


Lucrările vor fi recenzate de către 2 specialişti şi dacă sunt acceptate şi susţinute în cadrul Conferinţei "Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale", acestea vor fi publicate în revista Knowledge Horizons - Economics, revistă ce este indexată în 7 BDI şi anume:

  • EBSCO, Host
  • ProQuest
  • RePec
  • Ulrich's Periodicals Directory
  • Open J-Gate
  • IndexCopernicus
  • Global Impact Factor

Studiile de caz prezentate trebuie sa fie elaborate cu respectarea condiţiilor de publicare impuse de Revista Knowledge Horizons - Economics. (http://www.orizonturi.ucdc.ro/template.doc).

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la e-mail: cercetare@cantemircluj.rowww.cantemircluj.ro © 2019