Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate

În prezent, colectivul Departamentului de Finante si Contabilitate este format din 9 cadre didactice titulare. Toate cadrele didactice au titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe. Oferta catedrei este diversificată pe disciplinele predate la diferite niveluri de instruire: licenţă şi masterat. Structura cadrelor didactice pe funcţii este următoarea: 7 conferenţiari şi 2 lectori. La nivel de licenţă, Departamentul de Finanţe şi Contabilitate asigură susţinerea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică la următoarele discipline: Finanţe, Gestiunea financiară a întreprinderii, Fiscalitate, Control şi audit financiar, Expertiză şi consultanţă fiscală, Produse şi servicii bancare, Control bancar, Analiza economico-financiară, Asigurări şi reasigurări, Pieţe de capital şi operaţiuni de bursă, Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate în comerţ şi turism, Contabilitate de gestiune, Contabilitate bancară, Contabilitatea instituţiilor publice, Matematici aplicate în economie, Informatică economică, Statistică economică, Baze de date, Sisteme informatice de gestiune. La nivel de masterat, Departamentul de Finanţe şi Contabilitate asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Fiscalitate comparată, Diagnostic financiar-contabil, Contabilitate aprofundată, Contabilitatea operaţiunilor speciale, Contabilitate managerială, Contabilitate şi fiscalitate, Consolidarea conturilor, Standarde internaţionale de raportare financiară, Sisteme contabile informatizate, Auditarea situaţiilor financiare, Control şi audit intern, Expertiză şi deontologie contabilă, Gestiunea sistemelor ERP. Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele programe destinate studenţilor:

 • Cercul de Finanţe;
 • Cercul de Contabilitate;
 • Cercul de Informatică economica;
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi.

Cadre didactice titulare

 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD, Director de departament Birou: 513 Email: miranda.vlad@ cantemircluj.ro Competenţe: Informatică
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU Birou: 113 Email: radu.danciu@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA Birou: 110 Email: cristina.florea@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU Birou: 513 Email: cristina.fatu@cantemircluj.ro Competenţe: Matematică, Statistică
 • Conf. univ.dr. Radu LENGHEL Birou: 508 Email: radu.lenghel@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate, Audit
 • Conf.univ.dr. Rodica ŢÎRLEA Birou: 513 Email: rodica.tirlea@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
 • Conf. univ.dr. Marius DEAC Birou: 501 Email: marius.deac@cantemircluj.ro Competenţe: Contabilitate
 • Lector univ.dr. Rosana BUZGAU Birou: 508 Email: rosana.buzgau@cantemircluj.ro Competenţe: Finanţe
Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015