Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Departamentul de Economie şi Management

Colectivul Departamentului de Economie şi Management este format din 12 cadre didactice titulare şi 5 cadre didactice asociate. Şaisprezece cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor, iar un cadru didactic este în faza de finalizare a studiilor doctorale. Oferta departamentului este diversificată şi cuprinde discipline care vizează programele de studii de licenţă şi de masterat. La nivelul programelor de studii de licenţă, Departamentul de Economie şi Management asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Microeconomie, Introducere în drept, Limba străină (engleză, franceză) pentru afaceri, Educaţie fizică, Macroeconomie, Management, Geografie economică, Drept comercial, Corespondenţă economică în limba străină (engleză, franceză), Managementul firmei, Economia comerţului, Marketing, Economie europeană, Comunicare pentru afaceri în limba străină (engleză, franceză), Etica în afaceri, Economia turismului, Economia serviciilor, Comunicare şi negociere în afaceri, Fundamentele ştiinţei mărfurilor, Iniţierea afacerilor şi antreprenoriat, Tehnica operaţiunilor de turism, Tranzacţii economice internaţionale, Politici de marketing, Comerţ internaţional, Mărfuri alimentare şi nealimentare, Comportamentul consumatorului, Cercetări aplicative de piaţă, Managementul resurselor umane, Turism internaţional, Evaluarea afacerilor, Buget şi trezorerie, Economie şi politici regionale, Marketingul serviciilor, Metode şi tehnici promoţionale, Managementul calităţii, Eficienţa investiţiilor. La nivelul programelor de studii de masterat, Departamentul de Economie şi Management asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Management hotelier, Managementul vânzărilor, Promovarea vânzărilor. Marketing relaţional, Marketing strategic, Managementul afacerilor. Tehnici de negociere, Managementul agenţiei de turism, Euromanagement, Strategii şi politici de marketing în turism şi comerţ, Managementul serviciilor, Managementul unităţilor din comerţ, Negocieri pentru piaţa internă a Uniunii Europene, Politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional, Managementul proiectelor, Marketingul destinaţiilor turistice, Comunicarea în relaţiile publice, Contabilitate naţională, Dreptul afacerilor. Membrii departamentului sunt permanent preocupaţi de diversificarea şi perfecţionarea procesului educaţional la care participă.
Sub coordonarea departamentului se desfăşoară următoarele programe destinate studenţilor:
 • Cercul de Economie
 • Cercul de Management
 • Cercul de Marketing
 • Cercul de Turism şi Comerţ
 • Sesiuni ştiinţifice pentru studenţi

Cadre didactice titulare

 • Conf. univ. dr. Adam FLEŞERIU, Director de departament Birou: 511 Email: adam.fleseriu@cantemircluj.ro Competenţe: Management, Turism
 • Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ Birou: 410 Email: mihaela.nicoara@cantemircluj.ro Competenţe: Economie
 • Conf. univ. dr. Adrian POCOL Birou: P05 Email: adrian.pocol@cantemircluj.ro Competenţe: Marketing
 • Conf. univ. dr. Mugurel POP Birou: 207 Email: mugurel.pop@cantemircluj.ro Competente: Economie
 • Conf. univ. dr. Corina RUSU Birou: P08 Email: corina.rusu@cantemircluj.ro Competenţe: Comerţ, Management
 • Lector univ. dr. Mihai GIURGEA Birou: 407 Email: mihai.giurgea@cantemircluj.ro Competenţe: Drept
 • Lector univ. dr. Diana HANCU Birou: 208 Email: diana.hancu@cantemircluj.ro Competenţe: Etică, Merceologie
 • Lector univ. dr. Letiţia ISTRATE Birou: 510 Email: letitia.istrate@cantemircluj.ro Competenţe: Marketing
 • Lector univ. dr. Daniela RUS Birou: 510 Email: daniela.rus@cantemircluj.ro Competenţe: Management
 • Lector univ. dr. Octavia ŞUTA Birou: 407 Email: octavia.suta@cantemircluj.ro Competenţe: Turism
 • Asistent univ. dr. Dragoş VANA Birou: 501 Email: dragos.vana@cantemircluj.ro Competenţe: Management

Cadre didactice asociate

 • Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ Birou: 111 Email: vasile.puscas@cantemircluj.ro Competenţe: Negocieri
 • Conf. univ. dr. Mihai CUCU Birou: Sala de sport a Facultăţii de Drept UCDC Email: mihai.cucu@cantemircluj.ro Competenţe: Educaţie fizică
 • Conf. univ. dr. Aurel MAIER Birou: 412 Email: aurel.maier@cantemircluj.ro Competenţe: Geografie
 • Asistent univ. dr. Amelia PRECUP Birou: 307 Email: amelia.precup@cantemircluj.ro Competenţe: Limba engleză
 • Dr. Liliana BURLACU Birou: 307 Email: liliana.burlacu@cantemircluj.ro Competenţe: Limba franceză
Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015