Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Biroul consiliului facultatii

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - decan - radu.danciu@cantemircluj.ro - 0264-414751
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - cancelar - cristina.florea@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARA - membru -mihaela.nicoara@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - membru - mugurel.pop@cantemircluj.ro
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - membru - radu.lenghel@cantemircluj.ro

Consiliului facultatii

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU - preşedinte
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA - cancelar
 • Conf.univ.dr. Adam FLEȘERIU - membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU - membru
 • Conf.univ.dr. Eugenia MATIȘ - membru
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD - membru
 • Conf.univ.dr. Rodica ȚÎRLEA - membru
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL - membru
 • Conf.univ.dr. Corina RUSU - membru
 • Conf.univ.dr. Mugurel POP - membru
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL - membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ - membru
 • Conf.univ.dr. Aurel MAIER - membru
 • Lect.univ.dr. Daniela RUS - membru
 • Lect.univ.dr. Diana HANCU - membru
 • Lect.univ.dr. Letiția ISTRATE - membru
 • Lect.univ.dr. Marius DEAC - membru
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA - membru
 • Lect.univ.dr. Octavia ȘUTA - membru
 • Lect.univ.dr. Rosana BUZGĂU - membru
 • Prep.univ.dr. Dragoș VANA - membru
 • Student Daniela LAZĂR - membru
 • Student Cristian MIHNEA - membru
 • Student Ildiko SZANTO - membru
 • Student Mariana Eliza ILE (ABRUDAN) - membru
 • Student Zaharia POP - membru
 • Masterand Manuela RADU - membru
 • Masterand Dorin Adrian POP - membru

Secretariat

 • Secretar sef - Monica MIRCEA - e-mail: secretar.sef@cantemircluj.ro

Administrativ

 • Contabilitate - ec. Simona DEAK - economic@cantemircluj.ro - 0264-414751
 • Administrator - tehn. Dorel BORODI- 0264-414822 int.602

Comisia pentru dezvoltare curriculară și modernizarea procesului de învățământ

 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU – președinte
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA – membru
 • Conf.univ.dr.Miranda VLAD – membru
 • Conf.univ.dr. Corina RUSU – membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ – membru
 • Lect.univ.dr. Daniela RUS – secretar
 • Cristian MIHNEA – stud., an III, ZI, ECTS – membru

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei

 • Conf.univ.dr. Corina RUSU – președinte
 • Lect.univ.dr. Letiția ISTRATE – secretar
 • Manuela RADU – stud., an II, CAA – membru

Comisia pentru coordonarea activității șiințifice

 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARA– președinte
 • Conf.univ.dr. Eugenia MATIŞ – membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA – membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FĂTU – membru
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD – membru
 • Conf.univ.dr. Rodica ȚÎRLEA – membru
 • Conf.univ.dr. Radu LENGHEL – membru
 • Lect.univ.dr Diana HANCU – secretar
 • Mariana Eliza ILE (ABRUDAN) – stud., an III, FR, ECTS

Comisia pentru etică universitară

 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL – președinte
 • Lect.univ.dr. Mihai GIURGEA – secretar
 • Daniela LAZĂR – stud., an I, ZI, CAA – membru

Comisia pentru evaluarea literaturii de specialitate și acordarea de distincții

 • Prof.univ.dr. Gheorghe STÂNEANU – președinte
 • Prof.univ.dr. Ioan OPREAN – membru
 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU – membru
 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD – membru
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA – membru
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU – membru
 • Conf.univ.dr. Mihaela NICOARĂ – membru
 • Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE - secretar

Comisia pentru relații cu mediul de afaceri și promovarea intereselor profesionale

 • Conf.univ.dr. Radu DANCIU – președinte
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA – membru
 • Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU – membru
 • Conf.univ.dr. Eugenia MATIŞ – membru
 • Conf.univ.dr. Corina RUSU – membru
 • Conf.univ.dr. Rodica ȚÎRLEA – secretar
 • Zaharia POP — stud. an II, FR, ECTS – membru
 • Dorin Adrian POP – stud. an II, masterat, MATC – membru

Comisia pentru imagine și promovarea facultății

 • Conf.univ.dr. Miranda VLAD – președinte
 • Conf.univ.dr. Cristina FLOREA – membru
 • Conf.univ.dr. Rodica ȚÎRLEA – membru
 • Conf.univ.dr. Adrian POCOL – membru
 • Conf.univ.dr. Corina RUSU – membru
 • Lect.univ.dr. Letiţia ISTRATE – secretar
 • Ildiko SZANTO – stud., an III, ZI, CIG – membru
Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015