Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Eşti absolvent de liceu şi iţi doreşti o carieră de succes în contabilitate digitală şi informatică de gestiune?

Eşti absolvent de studii superioare dar îţi doreşti să te perfecţionezi?

Ai un loc de muncă dar visezi la propria afacere?

Îţi doreşti o carieră de analist programator în domeniul economic?

Înscrie-te la programul de studii:

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

acreditat de către ARACIS cu grad de încredere


Programul de studii oferă o pregătire temeinică utilizând cele mai performante soluţii didactico-pedagogice şi multimedia pentru a dobândi competenţe în contabilitate digitală, utilizarea sistemelor ERP, precum şi în domeniul analizei, proiectării, implementării şi întreţinerii sistemelor informatice de gestiune.

Oferim o pregătire profesională practică solidă şi asigurăm activităţi de internship cu firme de contabilitate membre ale Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi cu firme de informatică specializate în informatică de gestiune sau în asigurarea implementării şi mentenanţei sistemelor informatice de gestiune.

Asigurăm schimburi de experienţă şi posibilităţi de studiu în străinătate prin programul ERASMUS şi alte programe internaţionale. În colaborare cu producătorii de sisteme informatice de gestiune asigurăm pregătirea pentru certificare în utilizarea sistemelor ERP şi a altor soluţii informatice specifice economiei digitale.

 

Informații admitere licenta 2017

Program de studii

Forma de învăţământ / nr. locuri

Durata de şcolarizare

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

Contabilitate şi informatică de gestiune (acreditat)
- detalii AICI -

75

75

3 ani

 

Calendarul  admiterii la licență in anul universitar 2017-2018
Etapa 1 - Sesiunea iulie 2017
Înscrierea candidaților la sediul facultății 01 iunie -31 iulie 2017
Afişarea listei cu candidaţii admiși/respinși după sesiunea de înscrieri 01august 2017
Confirmarea ocupării locului (plata a 25% din taxa de școlarizare) 01august - 16 august 2017
Afişarea rezultatelor finale 17 august 2017
Etapa 2 - Sesiunea septembrie 2017
Înscrierea candidaților la sediul facultății 01 august -29 septembrie 2017
Afişarea listei cu candidaţii admiși/respinși după sesiunea de înscrieri 30 septembrie 2017
Confirmarea ocupării locului (plata a 25% din taxa de școlarizare) 30 septembrie - 7 octombrie 2017

 

 

Taxe de admitere și școlarizare la nivel de licență in anul universitar 2017-2018
Taxă de admitere
  100 lei

Taxă de școlarizare

  2300 lei
plata se poate face în trei rate:
RATA I
  800 le
RATA II
  800  lei  
RATA III
  700  lei  

 

 

Înscrierile se fac:

 • in Cluj-Napoca, jud. Cluj, la sediul facultății, pe Str. Teodor Mihali 56, program înscrieri Cluj : Luni - Vineri: 08:00 - 16:00, Sambata: 09:00 - 13:00.
 • On-line aici

Admiterea pentru anul universitar 2017-2018 se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. In cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

 

 
 

Dosarul de înscriere la admitere va cuprinde: 

 • Cerere de înscriere tip 
 • Diploma de bacalaureat (original si copie) sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat (original)
 • Carte de identitate (original si copie)
 • Certificat de naştere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie (original si copie) dacă este cazul de schimbare de nume
 • Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația "apt pentru studii universitare"
 • 2 fotografii 3/4 cm. 
 
   
 

 

FACILITATI:

 1. reducere cu 10% a taxei de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia pană la 05 octombrie 2017
 2. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru absolvenţii de invaţământ superior care urmează a doua facultate, cu condiţia plăţii integrale a taxei de şcolarizare
 3. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru unul dintre studenţii care provin din aceeaşi familie (parinţi, copii, fraţi, surori, soţi) cu condiţia ca celălat sa fi achitat integral taxa de şcolarizare anuală
 4. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent 2 programe de studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir". Reducerea se acordă doar la un program de studii universitare.
 5. reducere cu 15% a taxei de şcolarizare pentru primii 3 studenţi din fiecare an de studiu de la invăţămantul cu frecvenţă, clasaţi în ordinea mediilor generale ale anului de studiu absolvit.

Reducerile de la pct. 2, 3, 4 si 5 nu se acorda cumulat.

 

 
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail: admitere2017@cantemircluj.ro, secretar.sef@cantemircluj.ro,  info@cantemircluj.ro sau la numerele de telefon 0264-414668, 0264-414822, 0372-762977
 

 

 

Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015