Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

 

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti

vă invită la

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI

"ECONOMIA - PREZENT ŞI VIITOR"

Ediţia a VlI-a

organizată în zilele de 5 mai 2017, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr.56

COMITETUL DE ORGANIZARE

  • Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ - preşedinte
  • Moisa Cristina - secretar

Membri:

  • Conf. univ. dr. Marius DEAC, marius.deac@cantemircluj.ro
  • Lector univ. dr. Daniela RUS, daniela.rus@cantemircluj.ro
  • Lector univ. dr. Letiţia ISTRATE, letitia.istrate@cantemircluj.ro
  • Lector univ. dr. Rosana BUZGĂU, rosana.buzgau@cantemircluj
  • Lector univ. dr. Octavia ŞUTA, octavia.suta@cantemircluj.ro
  • Lector univ. dr. Mihai GIURGEA, mihai.giurgea@cantemircluj.ro
  • Lector univ. dr. Diana HANCU, diana.hancu@cantemircluj.ro
  • Lector. univ. dr. Dragoş VANA, dragos.vana@cantemircluj.ro

Pentru informaţii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la e-mail: cercetare@cantemircluj.ro

Untitled Document