Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 25 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România.

Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile administrarea afacerilor, financiar-bancar şi contabilitate, specialişti capabili să lucreze în companii naţionale şi internaţionale sau să dezvolte afaceri proprii.

Cele 7 valori fundamentale care stau la baza performanţei învăţământului privat

  1. Promovăm învăţământul centrat pe dezvoltarea capacităţii şi personalităţii studentului;

  2. Facultatea noastră este locul unde fiecare student este actorul principal al comunităţii academice care participă activ la promovarea valorilor universitare ce sunt respectate prin responsabilizare şi încurajare a comportamentului pozitiv, şi nu prin constrângere;

  3. Oferim o pregătire academică solidă care îmbină curriculumul naţional cu cel internaţional utilizat în cele mai prestigioase universităţi din domeniul ştiinţelor economice;

  4. Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un sediu modern, construit în conformitate cu standardele europene, sub îndrumarea corpului profesoral de înaltã competenţă academică, cu o bogată experienţă didactico-pedagogică şi practică.

  5. Toate disciplinele de studiu se bazează pe materiale multimedia, în procesul didactic utilizându-se mijloacele moderne de trasmitere a datelor şi informaţiilor;

  6. Facultatea noastră îşi îndreaptă eforturile principale spre următoarele obiective: să înveţe studenţii cum să înveţe; să înveţe studenţii cum să facă; să înveţe studenţii cum să convieţuiască cu semenii lor; să înveţe studenţii cum să fie.

  7. Grija faţă de studenţi se manifestă şi prin practica seriilor şi grupelor cu număr redus de studenţi, oferind posibilitatea fiecărui cadru didactic să cunoască fiecare student şi să acorde o atenţie deosebită dezvoltării personale a fiecăruia;

Taxele de scolarizare pentru 2017 - 2018

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 a fost stabilită astfel:

Microsoft Dynamics Academic Alliance

Din luna August 2014 facultatea noastra a devenit membru Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) ceea ce confera dreptul de a utiliza in procesul didactic sistemele software de gestiune a afacerilor Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX si Microsoft Dynamics CRM. Astfel facem parte din putinele institutii de invatamant superior din Romania care utilizeaza in procesul de invamant sisteme avansate de gestiune a afacerilor.
Untitled Document
   
   
   

Copyright @ cantemircluj 2015