Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în urmă cu 26 de ani şi face parte din Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, universitate acreditată şi evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România.

Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile contabilitate, audit financiar, informatică de gestiune și administrarea afacerilor, specialişti capabili să lucreze în companii naţionale şi internaţionale sau să dezvolte afaceri proprii.

Taxele de scolarizare pentru
2018 - 2019

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 a fost stabilită astfel:
Untitled Document